A nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros XII.kerületben elhelyezkedő Zugligeti Libegő egyköteles, körforgalmú, négyszemélyes függőszékes kötélpályájának elvi építési engedélyéhez illeszkedően tervezési feladatok ellátása, a jelenleg meglévő Zugligeti Libegő elbontása, az új létesítmény építése az alábbi új pályaparaméterek alapján:

Az új kötélpálya teljes hossza 1 051,51 fm, vízszintes vetületi hossza 1 015,00 m.

A két állomás közötti magasságkülönbség 262,26 m, a kötélpálya átlagos hajlásszöge 25,84 %. A kötél legnagyobb hajlásszöge 56,35 %. A nyomtáv 5,20 m.

A székek száma 80 db 4 személyes, egymástól 28,80 m-re elhelyezve.

A teljes nyomvonalon összesen 9 db új, acélszerkezetű oszlop készül, távolságuk a terep függvényében változik (kb. 140–160 m), a két végén ennél kisebb (kb. 50–100 m). Az oszlopok magassága változó, de jellemzően 16–19 m.

A részletes feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Extended TitleKötélpályás vonalas létesítmény kivitelezése
Extended Description

Nyertes AT feladata a Budapest Főváros XII. kerületben elhelyezkedő Zugligeti Libegő egyköteles, körforgalmú, négyszemélyes függőszékes kötélpályájának elvi építési engedélyéhez illeszkedően tervezési feladatok ellátása, a jelenleg meglévő Zugligeti Libegő elbontása, az új létesítmény építése az alábbi új pályaparaméterek alapján:

Az új kötélpálya teljes hossza 1 051,51 fm, vízszintes vetületi hossza 1 015,00 m.

A két állomás közötti magasságkülönbség 262,26 m, a kötélpálya átlagos hajlásszöge 25,84 %. A kötél legnagyobb hajlásszöge 56,35 %. A nyomtáv 5,20 m.

A székek száma 80 db 4 személyes, egymástól 28,80 m-re elhelyezve.

A teljes nyomvonalon összesen 9 db új acélszerkezetű oszlop készül, távolságuk a terep függvényében változik (kb. 140–160 m), a két végén ennél kisebb (kb. 50–100 m). Az oszlopok magassága változó, de jellemzően 16–19 m.

Az oszlopok elvi engedély alapján tervezett alapozása vasbeton pontalapozással készül. A pálya megépítésével párhuzamosan el kell végezni a létesítményhez tartozó elektromos kábelek (erős és gyengeáramú) fektetését is.

A bontási és építési munkákhoz csak a pálya által igénybevett területet lehet használni, a keresztező utak bevonásával.

Nyertes AT feladata:

— bontási kiviteli terv készítése és engedély megszerzése (ITM),

— gyártmányspecifikus kiviteli terv készítése és engedélyezésre való beadása és végleges gyártmányspecifikus kiviteli tervre vonatkozó engedély (289/2012. Korm. r. 11. § (1) bekezdése szerinti építési engedély) megszerzése,

— kivitelezési feladatok elvégzése, amely magában foglalja a bontási feladatok elvégzését is.

A részletes feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

AK az eljárásban való részvételt 15 000 000 HUF. ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A Kbt. 54. § alapján a biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető

— ajánlatkérő Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00155594-00100008 számú számlájára történő befizetéssel, úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás megnevezését (Kötélpályás vonalas létesítmény kivitelezése) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére/átutalására vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti, hiteles, vagy egyszerű másolati nyilatkozatát, vagy a pénzügyi intézmény által kiadott, a pénzügyi intézmény képviselője/képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett/átutalt összeg, a befizető/átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás/befizetés időpontja,

— pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával, illetve kötelezvénnyel nyújtja, a Kbt. 41/A. § (2) bek. alapján az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő – mint kedvezményezett – nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás EKR számának, tárgyának megjelölését, valamint a pénzügyi intézmény, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.

Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.6 pontjában foglalt időtartama lejártáig érvényesnek kell lennie.

Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni.

További szabályok: Kbt. 54. §-a tartalmazza.

Publication Date2020-06-09
CountryHungary
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationBudapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Attention OfRimóczi János
AddressBöszörményi út 23–25.
TownBudapest
Postal Code1126
Phone+36 12245900
Fax+36 12245905
Class Code45234000
Class DescriptionConstruction work for railways and cable transport systems
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-06-03

Construction work for railways and cable transport systems

A nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros XII.kerületben elhelyezkedő Zugligeti Libegő egyköteles, körforgalmú, négyszemélyes függőszékes kötélpályájának elvi építési engedélyéhez illeszkedően tervezési feladatok ellátása, a jelenleg meglévő Zugligeti Libegő elbontása, az új létesítmény építése az alábbi új pályaparaméterek alapján:

Az új kötélpálya teljes hossza 1051,51 fm, vízszintes vetületi hossza 1015,00 m.

A két állomás közötti magasságkülönbség 262,26 m, a kötélpálya átlagos hajlásszöge 25,84 %. A kötél legnagyobb hajlásszöge 56,35 %. A nyomtáv 5,20 m.

A székek száma 80 db 4 személyes, egymástól 28,80 m-re elhelyezve.

A teljes nyomvonalon összesen 9 db új, acélszerkezetű oszlop készül, távolságuk a terep függvényében változik (kb. 140-160 m), a két végén ennél kisebb (kb. 50-100 m). Az oszlopok magassága változó, de jellemzően 16-19 m.

A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Extended TitleKötélpályás vonalas létesítmény kivitelezése
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-06-08
New text:
2020-06-15
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-06-08
New text:
2020-06-15
Deadline Date2020-06-15
Publication Date2020-06-03
CountryHungary
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationBudapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Attention OfRimóczi János
AddressBöszörményi út 23–25.
TownBudapest
Postal Code1126
Phone+36 12245900
Fax+36 12245905
Class Code45234230
Class DescriptionConstruction work for chair lifts
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-04-23

Construction work for railways and cable transport systems

A nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros XII.kerületben elhelyezkedő Zugligeti Libegő egyköteles, körforgalmú, négyszemélyes függőszékes kötélpályájának elvi építési engedélyéhez illeszkedően tervezési feladatok ellátása, a jelenleg meglévő Zugligeti Libegő elbontása, az új létesítmény építése az alábbi új pályaparaméterek alapján:

Az új kötélpálya teljes hossza 1 051,51 fm, vízszintes vetületi hossza 1 015,00 m.

A két állomás közötti magasságkülönbség 262,26 m, a kötélpálya átlagos hajlásszöge 25,84 %. A kötél legnagyobb hajlásszöge 56,35 %. A nyomtáv 5,20 m.

A székek száma 80 db 4 személyes, egymástól 28,80 m-re elhelyezve.

A teljes nyomvonalon összesen 9 db új, acélszerkezetű oszlop készül, távolságuk a terep függvényében változik (kb. 140–160 m), a két végén ennél kisebb (kb. 50–100 m). Az oszlopok magassága változó, de jellemzően 16-19 m.

A részletes feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Extended TitleKötélpályás vonalas létesítmény kivitelezése
Extended Description

Nyertes AT feladata a Budapest Főváros XII.kerületben elhelyezkedő Zugligeti Libegő egyköteles, körforgalmú, négyszemélyes függőszékes kötélpályájának elvi építési engedélyéhez illeszkedően tervezési feladatok ellátása, a jelenleg meglévő Zugligeti Libegő elbontása, az új létesítmény építése az alábbi új pályaparaméterek alapján:

Az új kötélpálya teljes hossza 1051,51 fm, vízszintes vetületi hossza 1015,00 m.

A két állomás közötti magasságkülönbség 262,26 m, a kötélpálya átlagos hajlásszöge 25,84 %. A kötél legnagyobb hajlásszöge 56,35 %. A nyomtáv 5,20 m.

A székek száma 80 db 4 személyes, egymástól 28,80 m-re elhelyezve.

A teljes nyomvonalon összesen 9 db új acélszerkezetű oszlop készül, távolságuk a terep függvényében változik (kb. 140-160 m), a két végén ennél kisebb (kb. 50-100 m). Az oszlopok magassága változó, de jellemzően 16-19 m.

Az oszlopok elvi engedély alapján tervezett alapozása vasbeton pontalapozással készül. A pálya megépítésével párhuzamosan el kell végezni a létesítményhez tartozó elektromos kábelek (erős és gyengeáramú) fektetését is.

A bontási és építési munkákhoz csak a pálya által igénybevett területet lehet használni, a keresztező utak bevonásával.

Nyertes AT feladata:

— bontási kiviteli terv készítése és engedély megszerzése (ITM),

— gyártmányspecifikus kiviteli terv készítése és engedélyezésre való beadása és végleges gyártmányspecifikus kiviteli tervre vonatkozó engedély (289/2012. Korm. r. 11.§ (1) bekezdése szerinti építési engedély) megszerzése,

— kivitelezési feladatok elvégzése, amely magában foglalja a bontási feladatok elvégzését is.

A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

AK az eljárásban való részvételt 15 millió, - HUF. ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A Kbt. 54.§ alapján a biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető

— ajánlatkérő Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00155594-00100008 számú számlájára történő befizetéssel, úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás megnevezését (Kötélpályás vonalas létesítmény kivitelezése) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti, hiteles, vagy egyszerű másolati nyilatkozatát, vagy a pénzügyi intézmény általkiadott, a pénzügyi intézmény képviselője / képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás /befizetés időpontja,

— pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával, illetve kötelezvénnyel nyújtja, a Kbt. 41/A.§(2)bek. alapján az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő -mint Kedvezményezett- nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás EKR számának, tárgyának megjelölését, valamint a pénzügyi intézmény, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.

Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.6 pontjában foglalt időtartama lejártáig érvényesnek kell lennie.

Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni.

További szabályok: Kbt.54.§-a tartalmazza.

Deadline Date2020-06-08
Publication Date2020-04-23
CountryHungary
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationBudapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Attention OfRimóczi János
AddressBöszörményi út 23–25.
TownBudapest
Postal Code1126
Phone+36 12245900
Fax+36 12245905
Class Code45234000
Class DescriptionConstruction work for railways and cable transport systems
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 21, 2020
The services comprise information coordination in Bulgaria, Croatia, Hungary, Malta, Estonia, Latvia and Lithuania among the EIT Hubs and other KICs’ offices and function as an information point to local...
View more
Deadline: Aug 17, 2020
Vállalkozási szerződés keretében a „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2019-00032 azonosítószámú projekt kivitelezési és tervezési feladatainak teljes...
View more
Deadline: Jul 17, 2020
Ajánlatkérő az 1-3. részek tekintetében az EFOP-4.1.2-17-2017-00087, míg a 4. rész tekintetében az EFOP-4.1.2-17-2017-00057 azonosítószámú pályázat keretében iskola épületek felújítását tervezi megvalósítani az alábbi helyszíneken: 1.rész - Dévaványa, Vörösmarty utca...
View more