Inbjudan till att delta i DIS-systemet

Danderyd kommun inbjuder härmed leverantörer till att inkomma med Anbudsansökan för anslutning till dynamiskt inköpssystem avseende successiva upphandlingar för hyra av moduluppställning, etablering och avetablering av förskole- och skollokaler.

Denna Anbudsinfordran syftar till att få leverantörer att ansluta sig till inköpssystemet DIS i TendSign.

Ett dynamiskt inköpssystem (DIS) är en helt elektronisk metod för upphandling. Systemet är öppet för nya leverantörer under hela giltighetstiden och antalet leverantörer får inte begränsas.

DIS:ets giltighetstid är 10 år.

Extended TitleModuluppställningar för hyra av förskole- och skollokaler - Dynamiskt inköpssystem (DIS)
Extended Description

DIS:et består av följande två steg:

Steg 1 – Anbudsinfordran - DIS:et inrättas

När DIS:et annonserats löper en inledande ansökningsperiod om 30 dagar.

Leverantörer som inkommer med anbudsansökan och uppfyller kvalificeringskraven, ansluts till systemet. Detta sker inom 10 dagar från mottagandet av ansökan. Beslut om tillträde meddelas den leverantör som ansöker. Skulle en leverantör inte antas i systemet har denne möjlighet att ansöka på nytt, alternativt ansöka om överprövning av beslutet.

Alla ansökningar som inkommit inom 30-dagarsperioden ska utvärderas om kvalificering innan specifika upphandlingar får göras i DIS:et.

Efter de inledande 30 dagarna för att upprätta DIS:et kommer systemet fortlöpande annonseras under hela giltighetstiden. Inkommande anbudsansökningar utvärderas löpande inom samma tidsfrist som vid inrättandet.

Steg 2 – Anbudsinbjudan - Specifik upphandling via DIS:et

När specifikt upphandlingsbehov uppstår skickar beställaren en Anbudsinbjudan via Tendsign till alla leverantörer som för tillfället är kvalificerade i DIS:et och som får lämna anbud. Utvärdering sker utifrån det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, som framgår av anbudsinbjudan, vinnande anbud tilldelas kontraktet. Steg 2 genomförs vid varje specifik upphandling då även nya leverantörer kan ha kvalificerats och anslutit sig, eller tidigare leverantörer kan även ha lämnat DIS:et. Leverantörer är inte bundna till att besvara varje enskild anbudsinbjudan utan lämnar anbud när de har möjlighet.

Läs mer om DIS via upphandlingsmyndigheten.se

Deadline Date2030-05-25
Publication Date2020-04-27
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value50000000
OrganisationDanderyds kommun
Attention OfIngmarie Wester
AddressBox 66
TownDjursholm
Postal Code182 05
Class Code44211100
Class DescriptionModular and portable buildings
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 6, 2021
Hedemora Energi bjuder in till anbudsgivning gällande ett komplett entreprenörsåtagande avseende fiberarbeten för utbyggnadsprojekt. Fiberarbetet omfattar blåsning av optofiberkabel, skarvning (ribbon och loosetube), driftsättning av switchar, installation av fiberuttag och...
View more
Deadline: Apr 15, 2021
Projektet avser nyproduktion av ett flerbostadshus med 60 hyreslägenheter samt 30 boenden i så kallat co-living i centrala Västerås. På markplan finns allmänna ytor i form av en social entré,...
View more
Deadline: Apr 15, 2021
Upphandlingen avser upprustning av Packhuskajen, Göteborg. Projektet syftar till att slutföra det arbete som startades 2019/2020 med att upprusta hela Packhuskajen, c:a 610 mPackhuskajen ligger mitt i hjärtat av Göteborg...
View more