Inbjudan till att delta i DIS-systemet

Danderyd kommun inbjuder härmed leverantörer till att inkomma med Anbudsansökan för anslutning till dynamiskt inköpssystem avseende successiva upphandlingar för hyra av moduluppställning, etablering och avetablering av förskole- och skollokaler.

Denna Anbudsinfordran syftar till att få leverantörer att ansluta sig till inköpssystemet DIS i TendSign.

Ett dynamiskt inköpssystem (DIS) är en helt elektronisk metod för upphandling. Systemet är öppet för nya leverantörer under hela giltighetstiden och antalet leverantörer får inte begränsas.

DIS:ets giltighetstid är 10 år.

Extended TitleModuluppställningar för hyra av förskole- och skollokaler - Dynamiskt inköpssystem (DIS)
Extended Description

DIS:et består av följande två steg:

Steg 1 – Anbudsinfordran - DIS:et inrättas

När DIS:et annonserats löper en inledande ansökningsperiod om 30 dagar.

Leverantörer som inkommer med anbudsansökan och uppfyller kvalificeringskraven, ansluts till systemet. Detta sker inom 10 dagar från mottagandet av ansökan. Beslut om tillträde meddelas den leverantör som ansöker. Skulle en leverantör inte antas i systemet har denne möjlighet att ansöka på nytt, alternativt ansöka om överprövning av beslutet.

Alla ansökningar som inkommit inom 30-dagarsperioden ska utvärderas om kvalificering innan specifika upphandlingar får göras i DIS:et.

Efter de inledande 30 dagarna för att upprätta DIS:et kommer systemet fortlöpande annonseras under hela giltighetstiden. Inkommande anbudsansökningar utvärderas löpande inom samma tidsfrist som vid inrättandet.

Steg 2 – Anbudsinbjudan - Specifik upphandling via DIS:et

När specifikt upphandlingsbehov uppstår skickar beställaren en Anbudsinbjudan via Tendsign till alla leverantörer som för tillfället är kvalificerade i DIS:et och som får lämna anbud. Utvärdering sker utifrån det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, som framgår av anbudsinbjudan, vinnande anbud tilldelas kontraktet. Steg 2 genomförs vid varje specifik upphandling då även nya leverantörer kan ha kvalificerats och anslutit sig, eller tidigare leverantörer kan även ha lämnat DIS:et. Leverantörer är inte bundna till att besvara varje enskild anbudsinbjudan utan lämnar anbud när de har möjlighet.

Läs mer om DIS via upphandlingsmyndigheten.se

Deadline Date2030-05-25
Publication Date2020-04-27
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value50000000
OrganisationDanderyds kommun
Attention OfIngmarie Wester
AddressBox 66
TownDjursholm
Postal Code182 05
Class Code44211100
Class DescriptionModular and portable buildings
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 11, 2021
Delad Ramavtalsupphandling för löpande hantverkstjänster avseende golv och måleritjänster.Giltighetstid 2+2 år.Beställare AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler samt Ängelholms kommun.
View more
Deadline: Sep 3, 2021
Upphandlingen omfattar ramavtal för följande två (2) anbudsområden.Anbudsområde 1:Elservice - omfattar installationer och reparationer för kraft och belysning till ett av B uppskattat värde understigande 100 000 SEKAnbudsområde 2:Elprojekt -...
View more
Deadline: Aug 26, 2021
Partillebo avser att bygga tre nya flerbostadshus med 63 lägenheter totalt samt en vårdcentral i entréplan i Hus 1-2. Det ska även byggas tvåKomplementsbyggnader (Hus 4-5).Hus 1-3, i sex plan...
View more