Karolinska universitetssjukhuset avser att upphandla samtliga typer av endoskop-utrustning som kan betecknas som stel endoskopi. För att tillgodose sjukhusets behov av sådan utrustning upprättas därför ett s.k. dynamiskt inköpssystem.

Stel endoskopi-utrustning används inom ett flertal kliniska områden och behöver kontinuerligt bytas ut på grund av att utrustningen åldras samt att ny teknik introduceras. Den utrustning som ska införskaffas inom ramen för denna upphandling ska vara av flergångsbruk.

Extended TitleDynamiskt inköpssystem (DIS) Stel endoskopi - Karolinska universitetssjukhuset
Extended Description

Karolinska universitetssjukhuset avser att upphandla samtliga typer av endoskop-utrustning som kan betecknas som stel endoskopi. För att tillgodose sjukhusets behov av sådan utrustning upprättas därför ett s.k. dynamiskt inköpssystem.

Stel endoskopi-utrustning används inom ett flertal kliniska områden och behöver kontinuerligt bytas ut på grund av att utrustningen åldras samt att ny teknik introduceras. Den utrustning som ska införskaffas inom ramen för denna upphandling ska vara av flergångsbruk.

Deadline Date2030-04-26
Publication Date2020-04-28
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationKarolinska Universitetssjukhuset, Inköpsavdelningen
Attention OfMaria Svallfors
TownStockholm
Postal Code171 76
Class Code33168000
Class DescriptionEndoscopy, endosurgery devices
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 25, 2021
Upphandlingen avser ramavtal för asfaltsbeläggningar, asfaltfräsning samt anslutande tjänster.Ramavtalet avser arbeten för både underhåll och nybyggnation, uppdelat på ett antal objekt.Objekten är belägna i Klippans kommun.
View more
Deadline: Sep 3, 2021
Byggservicearbeten och mindre entreprenader (<10 000 000 SEK), inom Södertälje kommun. Avrop med rangordning, samt förnyad konkurrens.
View more