Karolinska universitetssjukhuset avser att upphandla samtliga typer av endoskop-utrustning som kan betecknas som stel endoskopi. För att tillgodose sjukhusets behov av sådan utrustning upprättas därför ett s.k. dynamiskt inköpssystem.

Stel endoskopi-utrustning används inom ett flertal kliniska områden och behöver kontinuerligt bytas ut på grund av att utrustningen åldras samt att ny teknik introduceras. Den utrustning som ska införskaffas inom ramen för denna upphandling ska vara av flergångsbruk.

Extended TitleDynamiskt inköpssystem (DIS) Stel endoskopi - Karolinska universitetssjukhuset
Extended Description

Karolinska universitetssjukhuset avser att upphandla samtliga typer av endoskop-utrustning som kan betecknas som stel endoskopi. För att tillgodose sjukhusets behov av sådan utrustning upprättas därför ett s.k. dynamiskt inköpssystem.

Stel endoskopi-utrustning används inom ett flertal kliniska områden och behöver kontinuerligt bytas ut på grund av att utrustningen åldras samt att ny teknik introduceras. Den utrustning som ska införskaffas inom ramen för denna upphandling ska vara av flergångsbruk.

Deadline Date2030-04-26
Publication Date2020-04-28
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationKarolinska Universitetssjukhuset, Inköpsavdelningen
Attention OfMaria Svallfors
TownStockholm
Postal Code171 76
Class Code33168000
Class DescriptionEndoscopy, endosurgery devices
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 30, 2021
Expertkonsulter inom område hållbarhet.Almi Företagspartner AB, önskar upphandla Expertkonsulter inom området affärsutveckling med fördjupning inom Hållbarhet.Syftet är att bidra till att företag med tillväxtpotential får stöd i sin utveckling och...
View more
Deadline: Mar 29, 2021
Drift och underhåll av broar för kommunerna Avesta, Falun och Säter.
View more
Deadline: Mar 12, 2021
Region Kronoberg ska utföra en om- och tillbyggnation utav fastighet E56 på Sigfridsområdet i Växjö. Fastigheten byggs om för att anpassa fastigheten till tre verksamheter Hjälpmedelscentralen, arkiv och journalenheten samt...
View more