Przedmiotem zamówienia jest:

— zadanie nr 1: dostawa wraz z montażem 247 zestawów paneli fotowoltaicznych w 247 różnych lokalizacjach na terenie gminy Lubliniec o łącznej mocy około 1 160 kW,

— zadanie nr 2: dostawa wraz z montażem 41 zestawów kolektorów słonecznych wraz z zasobnikami ciepłej wody użytkowej w 41 różnych lokalizacjach na terenie gminy Lubliniec o łącznej mocy około 400 kW.

Extended TitleDostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Lubliniec
Extended Description

Zadanie nr 1: przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 247 zestawów paneli fotowoltaicznych w 247 różnych lokalizacjach na terenie gminy Lubliniec o łącznej mocy około 1 160 kW.

Deadline Date2021-01-29
Publication Date2020-05-05
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationGmina Lubliniec
Attention OfUrząd Miejski w Lublińcu
Addressul. Paderewskiego 5
TownLubliniec
Postal Code42-700
Phone+48 343530100
Fax+48 343530105
Class Code09330000
Class DescriptionSolar energy
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 7, 2020
Zamówienie obejmuje przebudowę obiektów małej retencji górskiej dla zadania realizowanego w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – projektu: „Kompleksowy projekt...
View more
Deadline: Jul 10, 2020
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych budowy i rozbudowy DW 614. Zakres dokumentacji technicznej obejmuje opracowanie dokumentacji geodezyjnej, projektowej, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń. Zakres...
View more
Deadline: Jul 9, 2020
Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną ilość znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1) ogłoszenia: Budowa trasy rowerowej wzdłuż przekopu Wisły od Świbna do granicy miasta Gdańska (biegnącej...
View more