Δεύτερη επαναπροκήρυξη διεθνούς, ανοικτής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, των άγονων τμημάτων 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, για την προμήθεια: «Αναλώσιμα πεδίου», εκτιμώμενης αξίας 42 619,18 πλέον ΦΠΑ.

Extended TitleΔεύτερη επαναπροκήρυξη διεθνούς, ανοικτής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, των άγονων τμημάτων 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, για την προμήθεια: «Αναλώσιμα πεδίου», εκτιμώμενης αξίας 42 619,18.
Extended Description

Μπαταρίες και φορτιστές (22 είδη).

Publication Date2021-06-18
CountryGreece
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value42619.18
OrganisationΕλληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
Address46,7ο χλμ. Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου
TownAnabyssos
Postal Code190 13
Phone+30 2291076405
Fax+30 2291076323
Class Code31400000
Class DescriptionAccumulators, primary cells and primary batteries
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-05-05

Basic inorganic chemicals

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα 2: Αναλώσιμα πολυαισθητήρων Horriba U-10 και U-50 (5 είδη, αξίας 2 433,06 EUR, πλέον ΦΠΑ 583,94 EUR ή συνολικής αξίας 3 017,00 EUR)

Τμήμα 8: Τσάντες και σακούλες συσκευασίας και απορριμμάτων (7 είδη, αξίας 2 623,31 EUR, πλέον ΦΠΑ 629,59 EUR ή συνολικής αξίας 3 252,90 EUR)

Τμήμα 9: Διάφορα είδη και συσκευές για χρήση στο πεδίο, επισκευαστικός εξοπλισμός και υλικά, εργαλεία, κόλλες, γράσα και λιπαντικά (52 είδη, αξίας 9 208,35 EUR, πλέον ΦΠΑ 2 210,00 EUR ή συνολικής αξίας 11 418,35 EUR)

Τμήμα 12: Εξοπλισμός κατάδυσης (11 είδη, αξίας 10 633,06 EUR πλέον ΦΠΑ 2 551,94 EUR ή συνολικής αξίας 13 185,00 EUR).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 30 873,25 EUR συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 24 897,78 EUR ΦΠΑ: 5 975,47 EUR).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες.

Extended TitleΕπαναπροκήρυξη διεθνούς ανοικτής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, των άγονων τμημάτων 2, 8, 9, 12 για την προμήθεια αναλωσίμων πεδίου, εκτιμώμενης αξίας 24 897,78 EUR πλέον ΦΠΑ.
Extended Description

Τμήμα 2: Αναλώσιμα πολυαισθητήρων Horriba U-10 και U-50 (5 είδη, αξίας 2 433,06 EUR, πλέον ΦΠΑ 583,94 EUR ή συνολικής αξίας 3 017,00 EUR)

Deadline Date2021-06-22
Publication Date2021-05-05
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value2433.06
OrganisationΕλληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
TownAnabyssos
Postal Code190 13
Class Code24310000
Class DescriptionBasic inorganic chemicals
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Αντικείμενο του έργου είναι:— η αποκατάσταση (ανάταξη) των συστημάτων σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης, ώστε αυτά να επανέλθουν στην καλή λειτουργική τους κατάσταση, αλλά και η αναβάθμιση μέσω προσθήκης δυνατοτήτων και νέων...
View more
Deadline: Jul 26, 2021
Διάφορα ηλεκτρόδια με δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού.
View more
Deadline: Jul 26, 2021
Αναλώσιμο υλικό Μ.Ε.Θ..
View more