Αριθμός διακήρυξης: 42/20

Ηλεκτρονική, ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων, για τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης έργων κατασκευής και λειτουργίας εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης (αεροσήραγγας), και λοιπών περιφερειακών εγκαταστάσεων εξομοίωσης και εκπαίδευσης.

Extended TitleΗλεκτρονική, ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων, για τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης έργων κατασκευής και λειτουργίας εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης.
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-07-17
New text:
2020-10-13
Deadline Date2020-10-13
Publication Date2020-07-13
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationΑ.Σ.Δ.Υ.Σ. - Δ.Π.Μ.
Attention OfΥπολοχαγός (ΠΖ) Παναγιώτης Ζαχαράκος
AddressΠέτρου Ράλλη 1, Ρουφ
TownAthens
Postal Code177 78
Phone+30 2103483418
Fax+30 2103454603
Class Code80000000
Class DescriptionEducation and training services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-05-08

Construction work for buildings relating to education and research

Αριθμός διακήρυξης: 42/20

Ηλεκτρονική ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων, για τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης έργων κατασκευής και λειτουργίας εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης (αεροσήραγγας), και λοιπών περιφερειακών εγκαταστάσεων εξομοίωσης και εκπαίδευσης.

Extended TitleΗλεκτρονική ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων, για τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης έργων κατασκευής και λειτουργίας εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης.
Extended Description

Αριθμός διακήρυξης: 42/20

Ηλεκτρονική ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων, για τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης έργων κατασκευής και λειτουργίας εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης (αεροσήραγγας), και λοιπών περιφερειακών εγκαταστάσεων εξομοίωσης και εκπαίδευσης.

Deadline Date2020-07-17
Publication Date2020-05-08
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value9000000.00
OrganisationΑ.Σ.Δ.Υ.Σ. - Δ.Π.Μ.
Attention OfΥπολοχαγός (ΠΖ) Παναγιώτης Ζαχαράκος
AddressΠέτρου Ράλλη 1, Ρουφ
TownAthens
Postal Code177 78
Phone+30 2103483418
Fax+30 2103454603
Class Code45214000
Class DescriptionConstruction work for buildings relating to education and research
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 23, 2020
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:— την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,— την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού και Η/Μ,— την προμήθεια και εγκατάσταση όλου...
View more
Deadline: Sep 7, 2020
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι:— η προμήθεια έντυπων ερωτηματολογίων, η οποία περιλαμβάνει την τυπογραφική διαμόρφωση και εκτύπωση ειδικών ερωτηματολογίων, για τις ανάγκες της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών,— η διανομή των...
View more
Deadline: Sep 14, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κουφωμάτων για το αρχαιολογικό μουσείο», στο πλαίσιο του υποέργου 5 της Πράξης: «Δήλος - ανοικτό μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης...
View more