Hjørring Kommune har udbudt et dynamisk indkøbssystem der omfatter kategorien energimærkning af kommunale bygninger.

Udbuddet er gennemført på vegne af Hjørring Kommune og dennes enheder, der forud for udbuddet eller efterfølgende har forpligtiget sig til at gøre brug af det dynamiske indkøbssystem når de indkøber energimærkning omfattet af det dynamiske indkøbssystems kategori.

Extended TitleDynamisk indkøbssystem - energimærkning - bekendtgøre konkrete indkøb i perioden juli 2020 til og med september 2020
Extended Description

Et dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode, hvor man som økonomisk aktør kan ansøge om optagelse i systemet. Dette sker ved, at man som økonomisk aktør bliver prækvalificeret som deltager i systemet. Når en økonomisk aktør er blevet prækvalificeret som deltager i systemet, kan deltageren afgive tilbud på konkrete indkøb, der måtte blive offentliggjort i det dynamiske indkøbssystem. Et dynamisk indkøbssystem skal være elektronisk understøttet og det er via denne elektroniske platform, at deltagerne vil modtage besked om konkrete indkøb i systemet.

Publication Date2020-11-20
CountryDenmark
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
Value1.00
OrganisationHjørring Kommune
Attention OfKarsten Behrentzs
AddressSpringvandspladsen 5
TownHjørring
Postal Code9800
Phone+45 72333226
Class Code71314300
Class DescriptionEnergy-efficiency consultancy services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-08-14

Energy-efficiency consultancy services

Hjørring Kommune udbyder et dynamisk indkøbssystem på energimærkning af kommunale bygninger.

Tryk her https://permalink.mercell.com/130193685.aspx

Extended TitleDynamisk indkøbssystem - Energimærkning
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-06-17
New text:
2099-12-31
Deadline Date2099-12-31
Publication Date2020-08-14
CountryDenmark
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationHjørring Kommune
Attention OfKarsten Behrentzs
AddressSpringvandspladsen 5
TownHjørring
Postal Code9800
Phone+45 72333226
Class Code71314300
Class DescriptionEnergy-efficiency consultancy services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 6, 2021
I forbindelse med kommende projekt på Østre Gasværk med etablering af bygning og anlæg på Teatergrunden, skal der foretages udgravning af forurenet fyldjord. Da fyldjorden er forurenet, skal jorden håndteres...
View more
Udførelse af asfaltarbejde i Roskilde KommuneArbejdet omfatter i hovedtræk:— Asfaltarbejder inkl. regulering af flydende brøndkarme og riste— Forudgående asfaltreparationsarbejder— Kørebaneafmærkningen svarende til afmærkningen inden asfaltering— Udskiftning af faste brøndkarme og...
View more
Deadline: Jan 11, 2021
Udbuddet omfatter levering af urologi- og afføringsinkontinens produkter til borgere med en § 112 bevilling fra Aarhus Kommune samt til sygeplejedepoterne i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.Desuden skal tilbudsgiver stille...
View more