Obiectivul general aferent fiecarui lot in parte vizează cresterea eficienței energetice, în clădirile rezidențiale din municipiul Oradea, în vederea reducerii consumurilor energetice mari.

Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.

Extended TitleAchiziția lucrărilor de execuție – șapte loturi: lot 1 – reabilitare termică bloc de locuințe PB 132, situat în Oradea, Str. Meșteșugarilor nr. 75; lot 2 – reabilitare termică bloc de locuințe PB 133, situat în Oradea, Str. Meșteșugarilor nr. 75; lot 3 – reabilitare termică bloc de locuințe PB 134, situat în Oradea, Str. Meșteșugarilor nr. 75; lot 4 – reabilitare termică bloc de lo […] detalii pe www.e-licitatie.ro
Extended Description

LOT 6 REABILITARE TERMICA BLOC DE LOCUINTE PB 146, situat in Oradea, str.Salcamilor, nr.11

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI vizează cresterea eficienței energetice, în clădirile rezidențiale din Municipiul Oradea, în vederea reducerii consumurilor energetice mari.

Obiectivele specifice ale investitiei sunt:

1. Eficientizarea energetica a cladirilor rezidențiale colective,

2. Reducerea consumului anual de energie primara fața de consumul inițial dupa implementarea masurilor de eficientizare energetica a cladirilor de locuinte colective.

Acest obiectiv va aduce beneficii din punct de vedere al reducerii pierderilor de caldura si a îmbunatațirii confortului interior si a eficienției energetice.

3. Scaderea estimata a emisiilor gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) dupa implementarea masurilor de eficientizare energetica.

Masurile de intervenție presupun: scaderea substantiala a consumurilor de energie, eficientizarea

AValoare executie lucrari: 333.122,15 RON fara TVA, din care 2.412,95 RON fara TVA organizare de santier

b) Cuantumul cheltuielilor “diverse si neprevazute” mentionate de proiectant in devizul general este de este de 10,% respectiv 33.070,92 RON fara TVA.

Aceasta suma nu a fost inclusa in valoarea estimata si va putea fi accesata pe parcursul derularii contractului, conform clauzei de revizuire stabilita in acesta.

Deadline Date2020-06-30
Publication Date2020-05-22
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value333122.15
OrganisationMunicipiul Oradea
Attention OfMihaela Laslau
AddressStr. Unirii nr. 1
TownOradea
Postal Code410100
Phone+4 0259437000
Fax+4 0259409406
Class Code45321000
Class DescriptionThermal insulation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 8, 2020
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de...
View more
Deadline: Jul 13, 2020
Executie lucrari + organizare de santier + furnizare dotari + proiectare tehnica si asistenta tehnica in cadrul proiectului „Reabilitare căi de rulare ale transportului public în municipiul Slobozia”, cod SMIS...
View more
Acord-cadru de achizitie publica de materiale sanitare, divizat pe 20 de loturi, pentru 12 luni.
View more