Το έργο αφορά στην κατασκευή ολοκληρωμένου δικτύου συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων της οδού Σταύρου Νιάρχου. Στον υδραυλικό σχεδιασμό του δικτύου ακαθάρτων έχει επιλεγεί ως διάμετρος η Φ200 και υιοθετούνται κατά μήκος κλίσεις, που εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις που θέτουν οι σχετικοί κανονισμοί και προδιαγραφές. Το συνολικό μήκος των αγωγών ακαθάρτων βαρύτητας, οι οποίοι θα κατασκευασθούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, δομημένου τοιχώματος, ανέρχεται περίπου σε 5.050 μ., ενώ τα φρεάτια επίσκεψης ανέρχονται περίπου σε 120 τεμάχια. Προβλέπεται η κατασκευή 1 αντλιοστασίου με παρακείμενο προκατασκευασμένο οικίσκο εξυπηρέτησης. Ο καταθλιπτικός αγωγός θα κατασκευασθεί από σωλήνα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, ονομαστικές πίεσης 10 atm και θα έχει μήκος περίπου 650 μ..

Extended TitleΜεταφορά δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Ι..
Extended Description

Το έργο αφορά στην κατασκευή ολοκληρωμένου δικτύου συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων της οδού Σταύρου Νιάρχου. Στον υδραυλικό σχεδιασμό του δικτύου ακαθάρτων έχει επιλεγεί ως διάμετρος η Φ200 και υιοθετούνται κατά μήκος κλίσεις, που εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις που θέτουν οι σχετικοί κανονισμοί και προδιαγραφές. Το συνολικό μήκος των αγωγών ακαθάρτων βαρύτητας, οι οποίοι θα κατασκευασθούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, δομημένου τοιχώματος, ανέρχεται περίπου σε 5.050 μ., ενώ τα φρεάτια επίσκεψης ανέρχονται περίπου σε 120 τεμάχια. Προβλέπεται η κατασκευή 1 αντλιοστασίου με παρακείμενο προκατασκευασμένο οικίσκο εξυπηρέτησης. Ο καταθλιπτικός αγωγός θα κατασκευασθεί από σωλήνα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, ονομαστικές πίεσης 10 atm και θα έχει μήκος περίπου 650 μ..

Deadline Date2020-06-24
Publication Date2020-05-22
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value2129032.26
OrganisationΠεριφέρεια Ηπείρου - Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Attention OfΠεριφέρεια Ηπείρου - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα
AddressΠλατεία Πύρρου 1, Διοικητήριο
TownIoannina
Postal Code452 21
Phone+30 2651087319
Fax+30 2651087441
Class Code45231300
Class DescriptionConstruction work for water and sewage pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 30, 2020
Καυσιμα κίνησης - θέρμανσης και ελαιολιπαντικά.
View more
Deadline: Jul 8, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και παράδοση σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας τού παρακάτω εξοπλισμού, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή:Τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων και ενός (1)...
View more
Deadline: Jun 29, 2020
Φασματόμετρο ανάλυσης μέσω χρόνου πτήσης ελαστικά ανακρουόμενων πυρήνων (TOF-ERDA).Ο θάλαμος του φασματομέτρου θα πρέπει να έχει συστήματα σύνδεσης κενού του προτύπου DN 100 CF και να μπορεί να επιτευχθεί κενό...
View more