Αντικείμενο του διαγωνισμού και της προς ανάθεση σύμβασης είναι η προμήθεια (με αγορά) χάρτου λευκού εκτυπώσεων σε ρόλους και φύλλα, και χάρτου velvet εξωφύλλων, για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων.

Η προμήθεια αφορά στα παρακάτω είδη:

— 1ο είδος: Κωδικός είδους κατά CPV: 301976301. Εκτυπωτικός χάρτης 80 gr / m2 W.F. σε φύλλα. Ποσότητα 1.500 τόννοι. Προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α. 24 %: 1 581 000,00 EUR και χωρίς Φ.Π.Α.: 1 275 000,00 EUR,

— 2ο είδος: Κωδικός είδους κατά CPV: 301976301. Εκτυπωτικός χάρτης 80 gr / m2 W.F. σε ρόλους. Ποσότητα 3.500 τόννοι. Προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α. 24 %: 3 689 000,00 EUR και χωρίς Φ.Π.Α.: 2 975 000,00 EUR,

— 3ο είδος: Κωδικός είδους κατά CPV: 301976002. Χάρτης velvet εξωφύλλων 200 gr / m2. Ποσότητα 500 τόννοι. Προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α. 24 %: 508 400,00 EUR και χωρίς Φ.Π.Α.: 410 000,00 EUR.

Extended TitleΠρομήθεια (με αγορά) χάρτου λευκού εκτυπώσεων σε ρόλους και σε φύλλα, και χάρτου velvet εξωφύλλων, για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων.
Extended Description

Προμήθεια (με αγορά) χάρτου λευκού εκτυπώσεων σε φύλλα για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων. Ποσότητα 1.500 τόννοι.

Deadline Date2020-06-26
Publication Date2020-05-22
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value1275000.00
OrganisationΙνστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.)
Attention OfΔ. Σοφοτάσιος
AddressΝίκου Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Ρίου Πατρών, κτίριο «Δ. Μαρίτσας»
TownPatra
Postal Code265 04
Phone+30 2610960300
Fax+30 2610960490
Class Code30197630
Class DescriptionPrinting paper
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 30, 2020
Καυσιμα κίνησης - θέρμανσης και ελαιολιπαντικά.
View more
Deadline: Jul 8, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και παράδοση σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας τού παρακάτω εξοπλισμού, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή:Τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων και ενός (1)...
View more
Deadline: Jun 29, 2020
Φασματόμετρο ανάλυσης μέσω χρόνου πτήσης ελαστικά ανακρουόμενων πυρήνων (TOF-ERDA).Ο θάλαμος του φασματομέτρου θα πρέπει να έχει συστήματα σύνδεσης κενού του προτύπου DN 100 CF και να μπορεί να επιτευχθεί κενό...
View more