Hillerød Kommune agter at iværksætte et udbud om opførelse af en ny daginstitution beliggende Roskildevej 16, 3400 Hillerød i hovedentreprise medio august 2020.

Extended TitleUdbud af hovedentrepriseaftale for etablering af daginstitution på Roskildevej 16, 3400 Hillerød Kommune
Extended Description

Hillerød Kommune agter at iværksætte et udbud om opførelse af en ny daginstitution beliggende Roskildevej 16, 3400 Hillerød medio august 2020. Hillerød Kommune har med totalrådgivningsbistand fra ERIK arkitekter fået udført et hovedprojekt omfattende samtlige arbejder vedrørende opførelsen af den ny daginstitution inkl. udvendige landskabsarbejder.

Byggeriets omfang: Byggeriet opføres i 1 etage med et samlet bygningsareal på 1 733 m2 samt 147 m2 skure. Den nye daginstitution etableres til 200 enheder med 3 familiegrupper, svarende til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn, med en planløsning og indretning, der understøtter kommunens science-didaktiske, pædagogiske principper.

Principper for daginstitutionen: Bygningerne er udformet med forbillede i den firlængede bondegård, med daginstitutionen som hovedhuset i 3 længer og skurene som den fjerde længe/ staldene, og skal opføres som et CLT (krydslamineret tømmer) elementbyggeri med overflader, der er indbydende og robuste, og egnet til brug i en daginstitution. Der er fokus på minimale drift- og vedligeholdelsesudgifter ved valg af materialer og fokus på bæredygtig indretning i form af fleksibilitet i indretning med gruppe- og puslerum, der over tid kan ændres til anden aldersgruppe. Alle tiltag skal fremme kvaliteten af det oplevede miljø og understøtte ønsket om fleksibilitet og understøtte det pædagogiske arbejde i dagligdagen.

Udvendige arealer: Der etableres ankomst- og p-areal til daginstitutionen. Legepladsen er indrettet med beplantning, der delvist opdeler legepladsen i rum med forskellig landskabs- og havekarakterer, der understøtter fortællingen om bondegården.

Udbud af opgaven: Opgaven påregnes udbudt i offentlig licitation som hovedentreprise medio august 2020, hvor udbudsmaterialet vil være tilgængeligt. Erfaring med CLT byggeri påregnes anført som mindstekrav. Herudover vil tildeling ske på baggrund af bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Publication Date2020-05-29
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationHillerød Kommune, Hillerød Ejendomme
Attention OfMolt Wengel Advokatpartnerselskab
AddressTrollesmindeallé 27
TownHillerød
Postal Code3400
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 21, 2020
Færdiggørelse af nye almene boliger til handicappede på Kellersvej, Gladsaxe.Byggesagens art, overordnede omfang og funktion:— Ny opførelse af 39 almene boliger til fysisk og psykisk handicappede med tilhørende servicearealer i...
View more
Deadline: Aug 20, 2020
Projektet omhandler opførelse af AT-home boliger, version 2, bestående af 27 + 18 boliger, samt tilhørende fælles- og servicearealer. Boligen er på ca. 49 m2.Opgaven planlægges udført på følgende...
View more
Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune (herefter "TMF") planlægger at udbyde en række genopretningsprojekter i totalentreprise. TMF forventer en forøget pulje af genopretningsprojekter i de kommende år. Det er TMF's...
View more