1/2020 — Προμήθεια εργαλείων χειρουργείου.

Extended TitleΔιακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για σύμβαση προμήθειας εργαλείων χειρουργείου (CPV 33162200-5), με αριθμό συστήματος 91063, Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας (Ν.Μ. Έδεσσας - Ν.Μ. Γιαννιτσών).
Extended Description

Τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στη διακήρυξη.

Deadline Date2020-07-10
Publication Date2020-05-29
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value217741.94
OrganisationΓενικό Νοσοκομείο Πέλλας (Ν.Μ. Έδεσσας)
Attention OfΓενικό Νοσοκομείο Πέλλας
AddressΤέρμα Εγνατίας
TownEdessa
Postal Code582 00
Phone+30 2381350196
Fax+30 2381350290
Class Code33162200
Class DescriptionOperating-theatre instruments
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 1, 2020
Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ομβρίων αστικής περιοχής, που ανήκει στην ευρύτερη λεκάνη απορροής του ρέματος Νίκαιας ή Καναπιτσερή και του κεντρικού συλλεκτήρα ομβρίων της Λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη.
View more
Deadline: Sep 15, 2020
Το έργο αφορά στην κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.).Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται:1) η κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, η οποία θα αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα / μονάδες επεξεργασίας:...
View more
Deadline: Aug 12, 2020
Διακήρυξη ηλεκτρονικού, διεθνούς ανοικτού κοινού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την προμήθεια διαφόρων προϊόντων διατροφής (CPV: 15800000-7), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1 122 258,06 EUR συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 1 έτος, για τις...
View more