Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 17/20 — Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών και νωπής αποφλοιωμένης πατάτας, προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων Π.Α..

Extended TitleΔ. 17/20, για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών και νωπής αποφλοιωμένης πατάτας, προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων Π.Α..
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-07-02
New text:
2020-07-17
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-07-09
New text:
2020-07-24
Deadline Date2020-07-17
Publication Date2020-07-06
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationΠολεμική Αεροπορία - Υπηρεσία Προμηθειών
AddressΔημητρίου Σούτσου 40, 4ος όροφος
TownAmpelokipoi
Postal Code115 21
Phone+30 210-8705010
Fax+30 210-6445633
Class Code03221200
Class DescriptionFruit vegetables
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 1, 2020
Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ομβρίων αστικής περιοχής, που ανήκει στην ευρύτερη λεκάνη απορροής του ρέματος Νίκαιας ή Καναπιτσερή και του κεντρικού συλλεκτήρα ομβρίων της Λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη.
View more
Deadline: Sep 15, 2020
Το έργο αφορά στην κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.).Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται:1) η κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, η οποία θα αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα / μονάδες επεξεργασίας:...
View more
Deadline: Aug 12, 2020
Διακήρυξη ηλεκτρονικού, διεθνούς ανοικτού κοινού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την προμήθεια διαφόρων προϊόντων διατροφής (CPV: 15800000-7), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1 122 258,06 EUR συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 1 έτος, για τις...
View more