Η υλοποίηση του παραδοτέου 4.1.2 (και των σχετικών με αυτό 4.1.1 και 4.1.3) «Βελτίωση υποδομών του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίς» του έργου «We Cross Borders», που έχει ενταχθεί στο «Interreg IPA CBC Programme GREECE - NORTH MACEDONIA, 2014 - 2020», με εκτιμώμενη αξία 475 646,62 EUR χωρίς Φ.Π.Α. (589 801,80 EUR) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Ειδικότερα, προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των εξής συστημάτων, σε 5 ομάδες:

α) σύστημα αναγνώρισης-καταγραφής ελέγχου πρόσβασης οχημάτων παντός τύπου (CPV: 34996000) και παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος (CPV: 34996000·

β) συστήματα ελέγχου και επιθεώρησης κάτω μέρους οχήματος (CPV: 34970000-7)·

γ) σύνδεση συστημάτων Σ.Σ. Δοϊράνης και Σ.Σ. Ευζώνων (CPV: 32420000-3,32260000-3)·

δ) νέα γεφυροπλάστιγγα (CPV: 42923000-2) και αναβάθμιση υφιστάμενης γεφυροπλάστιγγας (CPV: 79132000-8)·

ε) πινακίδες LED μεταβλητών μηνυμάτων (CPV: 34924000-0).

Extended TitleΕπαναπροκήρυξη διαγωνισμού: «Βελτίωση υποδομών του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίς», για την υλοποίηση παραδοτέου 4.1.2, και των σχετικών με αυτό 4.1.1 και 4.1.3 του έργου «We Cross Borders».
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-07-06
New text:
2020-07-21
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-07-10
New text:
2020-07-27
Deadline Date2020-07-21
Publication Date2020-07-07
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationΑποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης - Διεύθυνση Οικονομικού
Attention OfΕλένη Αβραμίδου
AddressΚαθηγητή Ρωσσίδη 11
TownThessaloniki
Postal Code546 55
Phone+30 2313309151
Fax+30 2310424346
Class Code34923000
Class DescriptionRoad traffic-control equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-06-02

Control, safety or signalling equipment for roads

Η υλοποίηση του παραδοτέου 4.1.2 (και των σχετικών με αυτό 4.1.1 και 4.1.3 «Βελτίωση υποδομών του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε.Κιλκίς» του έργου «We Cross Borders», που έχει ενταχθεί στο «Interreg IPA CBC Programme GREECE - NORTH MACEDONIA 2014 - 2020», με εκτιμώμενη αξία 475 646,62 EUR χωρίς Φ.Π.Α. (589 801,80 EUR) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Ειδικότερα, προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των εξής συστημάτων, σε 5 ομάδες:

α) σύστημα αναγνώρισης - καταγραφής ελέγχου πρόσβασης οχημάτων παντός τύπου (CPV 34996000) και παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος (CPV 34996000)·

β) συστήματα ελέγχου και επιθεώρησης κάτω μέρους οχήματος (CPV: 34970000-7)·

γ) σύνδεση συστημάτων Σ.Σ. Δοϊράνης και Σ.Σ. Ευζώνων (CPV: 32420000-3, 32260000-3)·

δ) νέα γεφυροπλάστιγγα (CPV: 42923000-2) και αναβάθμιση υφιστάμενης γεφυροπλάστιγγας (CPV: 79132000-8)·

ε) πινακίδες LED μεταβλητών μηνυμάτων (CPV 34924000-0).

Extended TitleΕπαναπροκήρυξη διαγωνισμού «Βελτίωση υποδομών του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε.Κιλκίς», για την υλοποίηση παραδοτέου 4.1.2 και των σχετικών με αυτό 4.1.1 και 4.1.3 του έργου «We Cross Borders».
Extended Description

Η ομάδα Α περιλαμβάνει 7 τμήματα:

1) 24 κάμερες παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος (CCTV) και πρόγραμμα διαχείρισης βίντεο (vms)·

2) 22 κάμερες αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας (ANPR) (CPV: 34923000-3) και σχετικό λογισμικό·

3) δεκαπέντε (15) κάμερες αναγνώρισης κωδικών container (container code) και σχετικό λογισμικό·

4) δεκατρείς (13) συνολικά μπάρες κυκλοφορίας (CPV: 34928000-8), δεκαέξι (16) αισθητήρες κίνησης με επαγωγικούς βρόχους, δεκαπέντε (15) πινακίδες TFI (CPV: 34992000-7)·

5) εξοπλισμός πληροφορικής του συστήματος, αλλά και του κέντρου ελέγχου (control room)·

6) καλωδιώσεις και λοιπός εξοπλισμός, για την τοποθέτηση του συστήματος (CPV: 32520000-4), δύο (2) wireless Ethernet links (CPV: 32420000-3), εξοπλισμός εισόδου και εξόδου (i/o equipment) (CPV: 31710000-6), αντικεραυνική προστασία (10 αντικεραυνικά ράγας πίνακα) (CPV: 31216100-4)·

7) λογισμικό ολοκλήρωσης συστημάτων / εφαρμογών (CPV: 48900000-7).

Στην προμήθεια του συστήματος περιλαμβάνεται η εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και έλεγχοι, εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση, καθώς και η υποστήριξη τής έναρξης πλήρους λειτουργίας του (roll-out). Επίσης, μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα κατατεθεί:

α) τεχνική έκθεση και σχέδια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα I, για την υλοποίηση του παραδοτέου 4.1.1 του έργου, ενώ μετά την ολοκλήρωση τής εγκατάστασης και πριν από την παράδοση θα κατατεθεί:

β) τεχνική έκθεση και σχέδια «ως έχει» (as built), για τα συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα I, για την υλοποίηση του παραδοτέου 4.1.3 του έργου.

Deadline Date2020-07-06
Publication Date2020-06-02
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value387000.00
OrganisationΑποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης - Διεύθυνση Οικονομικού
Attention OfΕλένη Αβραμίδου
AddressΚαθηγητή Ρωσσίδη 11
TownThessaloniki
Postal Code546 55
Phone+30 2313309151
Fax+30 2310424346
Class Code34996000
Class DescriptionControl, safety or signalling equipment for roads
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 10, 2020
Ο Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής. Το έργο χρηματοδοτείται από το...
View more
Deadline: Aug 24, 2020
Προμήθεια τριών (3) υδροφόρων 10.000 λίτρων.
View more
Deadline: Aug 24, 2020
Προμήθεια 1 ανοιχτού φορτηγού οχήματος, με υδραυλικό γερανό και ανατροπή 19 τόννων.
View more