Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy dla przedsięwzięcia pn. „Budowa bloku kogeneracyjnego o mocy ok. 75 MWt / 22 MWe w Ciepłowni Południe przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu”, którego zakres został szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”): w części I – Instrukcja dla Wykonawców, części II SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy oraz w części III SIWZ – Umowa (wzór) z Załącznikami.

Extended Title„Budowa bloku kogeneracyjnego o mocy ok. 75 MWt / 22 MWe w Ciepłowni Południe przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu”.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy dla przedsięwzięcia pn. „Budowa bloku kogeneracyjnego o mocy ok. 75 MWt / 22 MWe w Ciepłowni Południe przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu”, którego zakres obejmuje budowę, dostawę, montaż i uruchomienie zakończone przekazaniem do eksploatacji, kompletnego zespołu urządzeń wytwórczych i ich instalacji pomocniczych, obejmującego dwa rusztowe kotły parowe OR-45 i jeden rusztowy parowy kocioł opalany paliwem alternatywnym RDF, pracujących na wspólną turbinę, których wzajemne powiązania tworzą blok kogeneracyjny oraz kompletny układ rozładunku, magazynowania i podawania biomasy do kotłów OR-45 wraz z wszystkimi niezbędnymi pracami adaptacyjnymi istniejącego budynku kotłowni, a także wszelkie pozostałe instalacje technologiczne (mechaniczne, elektryczne, automatyki) wraz z przynależnymi im obiektami budowlanymi, pozwalające na jego komercyjną eksploatację.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”): w części I – Instrukcja dla Wykonawców, części II – Program funkcjonalno-użytkowy i części III – Umowa (wzór) z Załącznikami

Deadline Date2020-09-07
Publication Date2020-06-04
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationRadomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Radpec Spółka Akcyjna
Attention OfStanisław Glegoła
Addressul. Żelazna 7
TownRadom
Postal Code26-612
Phone+48 483898242
Fax+48 483625500
Class Code45251000
Class DescriptionConstruction works for power plants and heating plants
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 10, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wybór generalnego Wykonawcy zadania pn. Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon o funkcji wystawienniczej, laboratoryjno-warsztatowej, biurowo-konferencyjnej, gastronomicznej z wbudowanym garażem podziemnym oraz z wewnętrznymi instalacjami wraz z...
View more
Deadline: Jul 16, 2020
I. c.d.sekcji II.1.1.na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” - Etap I, Etap II, Etap III oraz przebudową infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza, w tym likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego...
View more
Deadline: Aug 5, 2020
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w istniejącym budynku Szpitala MSWiA w Rzeszowie w celu wykonania sali operacyjnej hybrydowej wraz z dostawą aparatu rentgenowskiego – angiografu, wykonanie dodatkowej sali dwułóżkowej...
View more