Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu do ćwiczeń i szkoleń z zakresu użycia środków obrony przeciwpancernej bazujący na symulacji wirtualnej z integracją z makietami urządzeń (dostarczenie i instalacja stanowisk, urządzeń oraz szkolenie dla obsługi – min. 8 osób przez 8 godzin) i zestawu do ćwiczeń i szkoleń z zakresu użycia środków obrony przeciwlotniczej bazujący na symulacji wirtualnej z integracją z makietami urządzeń (dostarczenie i instalacja stanowisk, urządzeń oraz szkolenie dla obsługi min. 8 osób przez 8 godzin)

Extended TitleZakup wraz z dostawą, instalacją i szkoleniem zestawu do ćwiczeń i szkoleń z zakresu użycia środków obrony przeciwpancernej oraz zestawu do ćwiczeń i szkoleń z zakresu użycia środków obrony przeciwlo...
Extended Description

1.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zestaw do ćwiczeń i szkoleń z zakresu użycia środków obrony przeciwpancernej bazujący na symulacji wirtualnej z integracją z makietami urządzeń (dostarczenie i instalacja stanowisk, urządzeń oraz szkolenie dla obsługi – min. 8 osób przez 8 godzin) (część nr 1) w tym:

— stanowisko instruktora/kierownika zajęć,

— stanowisko szkoleniowe,

— stanowisko operatora OPFOR,

— makiety urządzenia obserwacyjnego,

— makiety radiostacji,

— switch,

— zasilacz awaryjny UPS,

— okablowanie sieciowe.

1.2. Zakres dostawy i wymagane parametry przedmiotu zamówienia określono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

1.3. Warunki techniczne, jakie powinien posiadać przedmiot zamówienia, nie mogą być niższe/gorsze, niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

1.4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów, norm, certyfikatów, aprobat lub pochodzenia, jednakże zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego produkty, odpowiednio opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia (w tym również wymagany okres gwarancji) stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców produkty równoważne muszą mieć parametry nie gorsze, niż wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Publication Date2020-08-26
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationAkademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Attention OfAkademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
AddressCzajkowskiego 109
TownWrocław
Postal Code51-147
Phone+48 261658666
Fax+48 261658425
Class Code34152000
Class DescriptionTraining simulators
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 9, 2020
The subject of the contract is the purchase of different types of items which would compose the Frontex Standing Corps’ service uniform:Lot 1: Textile items (garments),Lot 2: Shoes and accessories.As...
View more
Deadline: Nov 30, 2020
Roboty budowlane polegające na kompleksowym wykonaniu 2 wielorodzinnych bud. mieszkalnych (nr 1–2 i nr 3) z garażami podziemnymi i rampami zjazdowymi, budowa i przebudowa dróg wew., chodników i ścieżek rowerowych,...
View more
Deadline: Nov 27, 2020
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii,,tradycyjnej”, zgodnie z dokumentacją projektową. Zamówienie podzielone jest...
View more