Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej (bez usługi dystrybucji) do wymienionych w SIWZ obiektów Policji woj. podlaskiego.

Extended TitleDostawa energii elektrycznej do obiektów Policji woj. podlaskiego
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej (bez usługi dystrybucji) do wymienionych w SIWZ obiektów Policji woj. podlaskiego. Szacowane 24-miesięczne zużycie łącznie dla powyższych punktów poboru mocy: 8 544 250 kWh. Wskazana wartość została przyjęta do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

Deadline Date2020-09-08
Publication Date2020-06-25
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value3161372.50
OrganisationKomenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Attention OfAnna Gołko
Addressul. H. Sienkiewicza 65
TownBiałystok
Postal Code15-003
Phone+48 856703137
Fax+48 856702842
Class Code09300000
Class DescriptionElectricity, heating, solar and nuclear energy
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 10, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wybór generalnego Wykonawcy zadania pn. Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon o funkcji wystawienniczej, laboratoryjno-warsztatowej, biurowo-konferencyjnej, gastronomicznej z wbudowanym garażem podziemnym oraz z wewnętrznymi instalacjami wraz z...
View more
Deadline: Jul 16, 2020
I. c.d.sekcji II.1.1.na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” - Etap I, Etap II, Etap III oraz przebudową infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza, w tym likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego...
View more
Deadline: Aug 5, 2020
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w istniejącym budynku Szpitala MSWiA w Rzeszowie w celu wykonania sali operacyjnej hybrydowej wraz z dostawą aparatu rentgenowskiego – angiografu, wykonanie dodatkowej sali dwułóżkowej...
View more