Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa 2 szt. autobusów elektrycznych, fabrycznie nowych, identycznych, wyprodukowanych przez jednego producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą realizacji dostawy, z przebiegiem nie większym niż 500 km;

2) zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie stacji ładowania autobusów elektrycznych.

Extended TitleDostawa dwóch autobusów elektrycznych oraz zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie stacji ładowania autobusów elektrycznych
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa 2 szt. autobusów elektrycznych, fabrycznie nowych, identycznych, wyprodukowanych przez jednego producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą realizacji dostawy, z przebiegiem nie większym niż 500 km;

2) zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie stacji ładowania autobusów elektrycznych.

2. Wszystkie dostarczone autobusy muszą posiadać niezbędne dokumenty zezwalające na ich rejestrację i eksploatację zgodnie z przeznaczeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie przez Wykonawcę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ, przy czym w terminie 105 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest sporządzić projekt budowlany dla wykonania robót budowlano-montażowych stacji ładowania autobusów elektrycznych, a następnie uzyskać, w imieniu Zamawiającego i na rzecz Zamawiającego, pozwolenie na budowę.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia według następujących okresów:

1) co najmniej 3 lata gwarancji całopojazdowej na autobusy, bez limitu kilometrów;

2) 5 lat gwarancji na zewnętrzne powłoki lakiernicze autobusów;

3) 10 lat gwarancji na szkielet nadwozia oraz na perforację korozyjną blach poszycia zewnętrznego autobusów;

4) 5 lat gwarancji na pojemność magazynów energii elektrycznej zastosowanych w autobusach;

5) 5 lat gwarancji na stację ładowania, przy czym gwarancja obejmuje obiekt budowlany oraz zamontowaną ładowarkę.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego, strony zgodnie ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona na okres równy okresowi udzielonej gwarancji całopojazdowej na autobusy.

5. Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu całego przedmiotu umowy.

6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy.

Deadline Date2020-11-16
Publication Date2020-06-25
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Cieszyn, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Cieszyna
Attention OfMarcin Rycko
AddressRynek 1
TownCieszyn
Postal Code43-400
Phone+48 334794350
Fax+48 334794361
Class Code34144910
Class DescriptionElectric buses
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 10, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wybór generalnego Wykonawcy zadania pn. Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon o funkcji wystawienniczej, laboratoryjno-warsztatowej, biurowo-konferencyjnej, gastronomicznej z wbudowanym garażem podziemnym oraz z wewnętrznymi instalacjami wraz z...
View more
Deadline: Jul 16, 2020
I. c.d.sekcji II.1.1.na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” - Etap I, Etap II, Etap III oraz przebudową infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza, w tym likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego...
View more
Deadline: Aug 5, 2020
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w istniejącym budynku Szpitala MSWiA w Rzeszowie w celu wykonania sali operacyjnej hybrydowej wraz z dostawą aparatu rentgenowskiego – angiografu, wykonanie dodatkowej sali dwułóżkowej...
View more