1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Wozów Zabezpieczenia Technicznego KAJMAN w ilości 29 egz. (zamówienie gwarantowane) przeznaczonych do prowadzenia rozpoznania i ewakuacji technicznej ciężkich pojazdów gąsienicowych o masie nie mniejszej niż 63 t, udzielania pomocy technicznej i wykonywania napraw uszkodzonych pojazdów wojskowych oraz udzielania pierwszej pomocy osobom rannym i poszkodowanym.

2. Wóz Zabezpieczenia Technicznego KAJMAN jest opancerzonym pojazdem gąsienicowym wyposażonym między innymi w obrotowe urządzenie dźwigowe, lemiesz do spychania uszkodzonych pojazdów i wykonywania innych prac, dwie wyciągarki (główną i pomocniczą), zdalnie sterowany moduł uzbrojenia, dzienno-nocne przyrządy obserwacyjne i celownicze, system obrony przez działaniem broni masowego rażenia, układ klimatyzacji i ogrzewania, dodatkowy agregat prądotwórczy, system przeciwpożarowy i przeciwwybuchowy, system ewakuacji bojowej (Combat Recovery System), system obserwacji dookólnej, system łączności wewnętrznej i zewnętrznej.

3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.iu.wp.mil.pl.

4. Szczegóły wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone zostaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej "SIWZ"), która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.

Deadline Date2020-08-31
Publication Date2020-06-25
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeNegotiated procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationInspektorat Uzbrojenia
Attention OfKonrad Nosowski
Addressul. Królewska 1/7
TownWarsaw
Postal Code00-909
Phone+48 224587801
Fax+48 261873444
Class Code35410000
Class DescriptionArmoured military vehicles
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 10, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wybór generalnego Wykonawcy zadania pn. Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon o funkcji wystawienniczej, laboratoryjno-warsztatowej, biurowo-konferencyjnej, gastronomicznej z wbudowanym garażem podziemnym oraz z wewnętrznymi instalacjami wraz z...
View more
Deadline: Jul 16, 2020
I. c.d.sekcji II.1.1.na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” - Etap I, Etap II, Etap III oraz przebudową infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza, w tym likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego...
View more
Deadline: Aug 5, 2020
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w istniejącym budynku Szpitala MSWiA w Rzeszowie w celu wykonania sali operacyjnej hybrydowej wraz z dostawą aparatu rentgenowskiego – angiografu, wykonanie dodatkowej sali dwułóżkowej...
View more