Predmetom zákazky pre časť 1 je dodanie 2 ks nových, nepoužívaných špeciálnych zberových vozidiel s lineárnym lisovaním určených na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 9 t (ďalej aj ako "zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 9 t"), a to vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách. Podrobná technická špecifikácia nakupovaných zberových vozidiel s lineárnym lisovaním - 9 t je prílohou súťažných podkladov. Na časť 1 predmetu zákazky bude uzavretá rámcová dohoda s 1 úspešným uchádzačom.

Predmetom zákazky pre časť 2 je dodanie 11 ks nových, nepoužívaných špeciálnych zberových vozidiel s lineárnym lisovaním určených na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 26 t s pohonom na CNG (ďalej aj ako "zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 26 t"), a to vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách. Podrobná technická špecifikácia nakupovaných zberových vozidiel s lineárnym lisovaním - 26 t je prílohou súťažných podkladov. Na časť 2 predmetu zákazky bude uzavretá rámcová dohoda s 1 úspešným uchádzačom.

Predmetom zákazky pre časť 3 je dodanie 1 ks nového, nepoužívaného špeciálneho zberového vozidla s lineárnym lisovaním určeného na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 11 990 kg s pohonom na CNG (ďalej aj ako "zberové vozidlo s lineárnym lisovaním - 11 990 kg") vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách.

Podrobná technická špecifikácia nakupovaného zberového vozidla s lineárnym lisovaním - 11 990 kg je prílohou súťažných podkladov. Na časť 3 predmetu zákazky bude uzavretá kúpna zmluva s úspešným uchádzačom.

Extended TitleŠpeciálne zberové vozidlá na odvoz komunálneho odpadu
Changes
Section:
IV.2.6)
Previous text:

Trvanie v mesiacoch: 8

New text:
2021-04-06
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-08-06
New text:
2020-08-13
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-08-06
New text:
2020-08-13
Deadline Date2020-08-13
Publication Date2020-07-31
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationOdvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Attention OfKarol Meliška
AddressIvanská cesta
TownBratislava
Postal Code821 04
Phone+421 948243889
Class Code34144510
Class DescriptionVehicles for refuse
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-06-26

Vehicles for refuse

Predmetom zákazky pre časť 1 je dodanie 2 ks nových, nepoužívaných špeciálnych zberových vozidiel s lineárnym lisovaním určených na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 9 t (ďalej aj ako "zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 9 t"), a to vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách. Podrobná technická špecifikácia nakupovaných zberových vozidiel s lineárnym lisovaním - 9 t je prílohou súťažných podkladov. Na časť 1 predmetu zákazky bude uzavretá rámcová dohoda s 1 úspešným uchádzačom.

Predmetom zákazky pre časť 2 je dodanie 11 ks nových, nepoužívaných špeciálnych zberových vozidiel s lineárnym lisovaním určených na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 26 t s pohonom na CNG (ďalej aj ako "zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 26 t"), a to vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách. Podrobná technická špecifikácia nakupovaných zberových vozidiel s lineárnym lisovaním - 26 t je prílohou súťažných podkladov. Na časť 2 predmetu zákazky bude uzavretá rámcová dohoda s 1 úspešným uchádzačom.

Predmetom zákazky pre časť 3 je dodanie 1 ks nového, nepoužívaného špeciálneho zberového vozidla s lineárnym lisovaním určeného na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 11 990 kg s pohonom na CNG (ďalej aj ako "zberové vozidlo s lineárnym lisovaním - 11 990 kg") vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách.

Podrobná technická špecifikácia nakupovaného zberového vozidla s lineárnym lisovaním - 11 990 kg je prílohou súťažných podkladov. Na časť 3 predmetu zákazky bude uzavretá kúpna zmluva s úspešným uchádzačom.

Extended TitleŠpeciálne zberové vozidlá na odvoz komunálneho odpadu
Extended Description

Predmetom zákazky pre časť 1 je dodanie 2 ks nových, nepoužívaných špeciálnych zberových vozidiel s lineárnym lisovaním určených na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 9 t (ďalej aj ako "zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 9 t"), a to vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách. Podrobná technická špecifikácia nakupovaných zberových vozidiel s lineárnym lisovaním - 9 t je prílohou súťažných podkladov. Na časť 1 predmetu zákazky bude uzavretá rámcová dohoda s jedným úspešným uchádzačom.

Deadline Date2020-08-06
Publication Date2020-06-26
CountrySlovak Republic
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value219000.00
OrganisationOdvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Attention OfKarol Meliška
AddressIvanská cesta 22
TownBratislava
Postal Code821 04
Phone+421 948243889
Class Code34144510
Class DescriptionVehicles for refuse
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 4, 2020
5.2 Povaha predpokladaných nákupov v rámci dynamického nákupného systému:Kategória č.1 zemiaky čistenéKategória č.2 mlieko a mliečne výrobkyKategória č.3 ovocie a zeleninaKategória č.4 mrazené potravinyKategória č.5 základné potravinyKategória č.6 chlieb pečivoKategória...
View more
Deadline: Aug 25, 2020
Predmetom zákazky je dodanie, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení zvislých a vodorovných na území Mestskej časti Bratislava-Ružinov.
View more
Predmetom zákazky je obstaranie Hlavného ustavovacieho prípravku pre ustavenie a výrobu karosérie nízkopodlažného midibusu s pohonom aj na elektrickú energiu zváranej v ochrannej atmosfére CO2. Na základe poskytnutej výkresovej dokumentácie...
View more