Köp av marinspecifik ammunition

Publication Date2020-06-29
CountrySweden
Procurement StatusAwarded
TypeContract award without prior publication
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot specified
Value1 116 000,00
OrganisationFörvarets Materielverk (FMV)202100-0340
Attention OfEnlil Isik
AddressBanergatan 62
TownStockholm
Postal Code115 88
Phone+46 708215878
Class Code35330000
Class DescriptionAmmunition
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 20, 2020
Nybyggnad av matsal storkök och idrottshall till Slättenskolan
View more
Deadline: Sep 9, 2020
Upphandling som avser att till största del täcka Markentreprenad, Serviceförvaltningen i Lunds kommuns behov av grus- och krossmaterial
View more
Deadline: Sep 13, 2020
Sjukhuset bjuder härmed in leverantörer att lämna anbud till upphandling avseende kostförsörjningstjänster (härefter upphandlingen) i enlighet med detta Förfrågningsunderlag och tillhörande bilagor. Det innebär att sjukhuset ämnar teckna avtal med...
View more