Obiectul procedurii de achizitie este atribuirea contractului de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheasa-Jimbor-lim. judetului Harghita km 0+000-18+250”.

Lucrarea cuprinde realizarea structurii rutiere a drumului interjudetean DJ 132 in lungime de 18 161 m, suprafata carosabil, suprafata acostamente, suprafata drumuri laterale, suprafata trotuare, amenajare alveole statii transport public, realizarea scurgerii apelor prin sant pamant, sant trapezoidal pereat, rigola carosabila, sant ramforsat, rigola de acostament, realizarea de podete transversale, podete drumuri laterale, podete accese si reabilitare/constructii poduri, lucrari pentru siguranta circulatiei prin parapete de protectie, marcaje longitudinale, marcaje transversale, indicatoare si stâlpi rutieri, benzi rezonatoare.

Contractul cuprinde si proiectare si executie deviere/protejare retele utilitati.

Valoarea estimata nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in bugetul proiectului, acestea putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98 din 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.1) din fisa de date, respectiv 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Extended TitleReabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheașa-Jimbor-lim. județului Harghita km 0+000-18+250
Extended Description

Contractul cuprinde executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii cu titlul „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheasa-Jimbor-lim. judetului Harghita km 0+000-18+250”. Valoarea estimata totala este de 55 334 877,75 RON, formata din:

— amenajarea terenului 231 355,00 RON exclusiv TVA;

— amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 342 990,00 RON exclusiv TVA;

— cheltuieli pentru relocare/protecție utilități 1 058 500,00 RON exclusiv TVA (valoare provizionată);

— constructii si instalatii 53 065 249,75 RON exclusiv TVA;

— lucrări de construcții și instalații pentru organizarea de șantier 530 652,50 RON exclusiv TVA;

— cheltuieli conexe organizării șantierului 106 130,50 RON exclusiv TVA.

Deadline Date2020-07-30
Publication Date2020-06-30
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value55334877.75
OrganisationJudețul Brașov
Attention OfConstanta Popa
AddressStr. Eroilor nr. 5
TownBrașov
Postal Code500007
Phone+40 268410777
Fax+40 368440040
Class Code45233140
Class DescriptionRoadworks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

În baza contractului vor fi executate lucrari aferente obiectivului de investitii: „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: Str. Oglinzilor nr. 16-18, Str. Gh....
View more
Deadline: Aug 10, 2020
Conform Caietelor de sarcini:„Realizarea lucrărilor de întreţinere a partii carosabile specifica tipului de imbracaminte, a acostamentelor, a benzilor de incadrare si a benzilor de urgenta se va efectua conform prevederilor...
View more
Deadline: Aug 4, 2020
Construcția care constituie obiectul investiției este formată din Corpurile A și B care fac parte dintr-un ansamblu de construcții care mai cuprind 5 corpuri cu diferite regimuri de înalțime și...
View more