Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια 1 καινούργιου οχήματος βυτίου καυσίμου, με σκοπό την κάλυψη ανάγκης ανεφοδιασμού οχημάτων και μηχανημάτων της Διεύθυνσης Δ.Υπ.Α.. Περιλαμβάνεται πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR, σε ισχύ καθ' όσο ορίζει η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Επιπλέον, τα μέγιστα βάρη, τα βάρη των αξόνων, οι αποστάσεις αυτών και όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος, πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Extended TitleΠρομήθεια βυτιοφόρου καυσίμων Διεύθυνσης Δ.Υπ.Α..
Extended Description

Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια 1 καινούργιου οχήματος βυτίου καυσίμου, με σκοπό την κάλυψη ανάγκης ανεφοδιασμού οχημάτων και μηχανημάτων της Διεύθυνσης Δ.Υπ.Α.. Περιλαμβάνεται πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR, σε ισχύ καθ' όσο ορίζει η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Επιπλέον, τα μέγιστα βάρη, τα βάρη των αξόνων, οι αποστάσεις αυτών και όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος, πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Deadline Date2020-07-27
Publication Date2020-06-30
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value110400.00
OrganisationΕιδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής
Attention OfΓεωργοδημοσθένης Ζαχαρόπουλος
AddressΆντερσεν 6 και Μωραΐτη 90
TownAthens
Postal Code115 25
Phone+21 32148330
Fax+21 32148328
Class Code34133110
Class DescriptionFuel-tanker trucks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 18, 2020
Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νομικών προσώπων του, 2021, προϋπολογισμού 454 476,74 EUR με ΦΠΑ. Οι προσφορές θα δίδονται ως...
View more
Deadline: Aug 6, 2020
Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος (CPV: 33696100-6) (Αντιδραστήρια αιμοδοσίας).
View more
Deadline: Aug 3, 2020
Η παρούσα διαδικασία αφορά στην προμήθεια δυο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων, όμοιων προδιαγραφών. Τα οχήματα θα είναι τύπου πρέσας, 16 κυβικών μέτρων, με σύστημα ανύψωσης κάδων, συνολικού μεικτού φορτίου τουλάχιστον 19tn...
View more