Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια 1 καινούργιου οχήματος βυτίου καυσίμου, με σκοπό την κάλυψη ανάγκης ανεφοδιασμού οχημάτων και μηχανημάτων της Διεύθυνσης Δ.Υπ.Α.. Περιλαμβάνεται πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR, σε ισχύ καθ' όσο ορίζει η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Επιπλέον, τα μέγιστα βάρη, τα βάρη των αξόνων, οι αποστάσεις αυτών και όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος, πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Extended TitleΠρομήθεια βυτιοφόρου καυσίμων Διεύθυνσης Δ.Υπ.Α..
Extended Description

Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια 1 καινούργιου οχήματος βυτίου καυσίμου, με σκοπό την κάλυψη ανάγκης ανεφοδιασμού οχημάτων και μηχανημάτων της Διεύθυνσης Δ.Υπ.Α.. Περιλαμβάνεται πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR, σε ισχύ καθ' όσο ορίζει η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Επιπλέον, τα μέγιστα βάρη, τα βάρη των αξόνων, οι αποστάσεις αυτών και όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος, πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Deadline Date2020-07-27
Publication Date2020-06-30
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value110400.00
OrganisationΕιδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής
Attention OfΓεωργοδημοσθένης Ζαχαρόπουλος
AddressΆντερσεν 6 και Μωραΐτη 90
TownAthens
Postal Code115 25
Phone+21 32148330
Fax+21 32148328
Class Code34133110
Class DescriptionFuel-tanker trucks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 27, 2020
ENISA requires support services for it’s work analysing the Network and Information Security market from a demand and a supply-side perspective. We envisage various projects per year in this area,...
View more
Deadline: Aug 25, 2020
Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση ζημιών, που προκλήθηκαν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων από 24 - 25.11.2019 έως 9 - 11.12.2019, στις περιοχές εκατέρωθεν και εντός...
View more
Deadline: Aug 7, 2020
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού, για την αναβάθμιση των αθλητικών κέντρων που βρίσκονται στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.Τα αθλητικά κέντρα που πρόκειται να αναβαθμιστούν...
View more