Przedmiotem zamówienia jest wybór Generalnego Wykonawcy zadania pn. Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon o funkcji wystawienniczej, laboratoryjno-warsztatowej, biurowo-konferencyjnej, gastronomicznej z wbudowanym garażem podziemnym oraz z wewnętrznymi instalacjami wraz z uzbrojeniem terenu, w tym: przyłącze ciepłociągu, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze kanalizacji deszczowej oraz instalacje zewnętrzne wraz z infrastrukturą komunikacyjną w tym ciągów pieszo-rowerowych, dróg wewnętrznych, drogi pożarowej, placu manewrowego, budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych i autokarów, wjazdem do parkingu podziemnego, schodów terenowych, ukształtowaniem terenu, małą architekturą, placem zabaw oraz budową wyrzutni terenowych, muru oporowego i likwidacją tablicy reklamowej oraz ogrodzenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji postępowania.

Extended TitleWybór Generalnego Wykonawcy zadania pn. „Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon..."
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-08-10
New text:
2020-09-09
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-08-10
New text:
2020-09-09
Deadline Date2020-09-09
Publication Date2020-08-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMałopolskie Centrum Nauki Cogiteon
Attention OfMonika Marek
Addressul. Lubelska 23
TownKrakow
Postal Code30-003
Phone+48 123957063
Fax+48 123957060
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-07-02

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest wybór generalnego Wykonawcy zadania pn. Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon o funkcji wystawienniczej, laboratoryjno-warsztatowej, biurowo-konferencyjnej, gastronomicznej z wbudowanym garażem podziemnym oraz z wewnętrznymi instalacjami wraz z uzbrojeniem terenu, w tym: przyłącze ciepłociągu, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze kanalizacji deszczowej oraz instalacje zewnętrzne wraz z infrastrukturą komunikacyjną w tym ciągów pieszo-rowerowych, dróg wewnętrznych, drogi pożarowej, placu manewrowego, budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych i autokarów, wjazdem do parkingu podziemnego, schodów terenowych, ukształtowaniem terenu, małą architekturą, placem zabaw oraz budową wyrzutni terenowych, muru oporowego i likwidacją tablicy reklamowej oraz ogrodzenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji postępowania.

Extended TitleWybór generalnego Wykonawcy zadania pn. „Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon..."
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wybór generalnego Wykonawcy zadania pn. „Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon o funkcji wystawienniczej, laboratoryjno-warsztatowej, biurowo-konferencyjnej, gastronomicznej z wbudowanym garażem podziemnym oraz z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi z wbudowaną podziemną stacją transformatorową, teletechnicznymi, wodnokanalizacyjnymi, kanalizacji deszczowej, c.o. z wymiennikownią, wentylacji pożarowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji technologicznych wraz z uzbrojeniem terenu, w tym: przyłącze ciepłociągu, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze kanalizacji deszczowej oraz instalacje zewnętrzne: kanalizacji sanitarnej, technologicznej ze zbiornikiem bezodpływowym, deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, wody zielonej, wodociągowej, wodociągowej przeciwpożarowej, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia pasa startowego, kanalizacji telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej n/n 0,4 kV, elektroenergetycznej SN 15 kV, oświetlenia terenu, a także wraz z infrastrukturą komunikacyjną w tym ciągów pieszo-rowerowych, dróg wewnętrznych, drogi pożarowej, placu manewrowego, budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych i autokarów, wjazdem do parkingu podziemnego, schodów terenowych, ukształtowaniem terenu, małą architekturą, placem zabaw oraz budową wyrzutni terenowych, muru oporowego i likwidacją tablicy reklamowej oraz ogrodzenia."

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji postępowania.

Deadline Date2020-08-10
Publication Date2020-07-02
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMałopolskie Centrum Nauki Cogiteon
Attention OfMonika Marek
Addressul. Lubelska 23
TownKrakow
Postal Code30-003
Phone+48 123957063
Fax+48 123957060
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 14, 2020
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1) wymianę stolarki okiennej,2) wymianę drzwi wejściowych do budynku,3) roboty w piwnicy budynku – budowa pomieszczenia węzła cieplnego wraz z niezbędnymi instalacjami,4) remont i przebudowę instalacji sanitarnych...
View more
Deadline: Sep 14, 2020
Przedmiotem zamówienia jest:— wykonanie projektu technicznego pompowni głębinowej w rurze szybowej szybu „Roździeński”,— wykonanie projektów budowlanych rozbiórek obiektów przyszybowych i basztowej wieży szybowej,— wykonanie projektów budowlanych obiektów powierzchniowych pompowni,— budowa...
View more
Deadline: Sep 15, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pod torami PKP w Białymstoku wraz z przebudową...
View more