Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w istniejącym budynku Szpitala MSWiA w Rzeszowie w celu wykonania sali operacyjnej hybrydowej wraz z dostawą aparatu rentgenowskiego – angiografu, wykonanie dodatkowej sali dwułóżkowej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz dokonanie wszystkich niezbędnych odbiorów pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie powstałych pomieszczeń, a także wydanie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego decyzji o pozwoleniu na ich użytkowanie.

Extended TitleWykonanie sali operacyjnej hybrydowej z dostawą angiografu
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-08-05
New text:
2020-08-18
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-08-05
New text:
2020-08-18
Deadline Date2020-08-18
Publication Date2020-08-04
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Addressul. Krakowska 16
TownRzeszów
Postal Code35-111
Phone+48 178643215
Fax+48 178507053
Class Code45215140
Class DescriptionHospital facilities construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-07-02

Hospital facilities construction work

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w istniejącym budynku Szpitala MSWiA w Rzeszowie w celu wykonania sali operacyjnej hybrydowej wraz z dostawą aparatu rentgenowskiego – angiografu, wykonanie dodatkowej sali dwułóżkowej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz dokonanie wszystkich niezbędnych odbiorów pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie powstałych pomieszczeń, a także wydanie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego decyzji o pozwoleniu na ich użytkowanie.

Extended TitleWykonanie sali operacyjnej hybrydowej z dostawą angiografu
Extended Description

W zakres postępowania wchodzą następujące roboty budowlane i instalacyjne oraz dostawy urządzeń, aparatury i sprzętu medycznego:

— roboty budowlane konstrukcyjne związane z wykonaniem sali operacyjnej hybrydowej,

— roboty wykończeniowe dotyczące nowo powstałych pomieszczeń,

— wykonanie całości robót instalacyjnych wewnętrznych (instalacje elektryczne silnoprądowe i niskoprądowe, instalacje wod.-kan., instalacje centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wody lodowej instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacje gazów medycznych, pozostałe instalacje specjalistyczne zgodnie z dokumentacją projektową),

— wykonanie robót dotyczących konstrukcji wsporczych dla posadowienia dostarczonych urządzeń,

— dostawa i montaż całości urządzeń technicznych,

— dostawa i montaż aparatury i sprzętu medycznego wymagającego docelowego montażu (aparat rentgenowski – angiograf, sufitowe lampy operacyjne, kolumna anestezjologiczna i chirurgiczna, panele nadłóżkowe i jednostki sufitowe),

— wykonanie wszelkich pozostałych robót objętych dokumentacją projektową,

— przeprowadzenie rozruchu technologicznego urządzeń i wykonanych instalacji,

— skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,

— przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń,

— przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi aparatury medycznej,

— dokonanie wszystkich niezbędnych odbiorów technicznych przebudowanych pomieszczeń w tym przez właściwe instytucje państwowe, zgłoszenie zamiaru ich użytkowania do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na ich użytkowanie.

Szczegółowy opis zamówienia zawierają załącznik nr 3 oraz załącznik nr 7 do przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uwaga: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Deadline Date2020-08-05
Publication Date2020-07-02
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Addressul. Krakowska 16
TownRzeszów
Postal Code35-111
Phone+48 178643215
Fax+48 178507053
Class Code45215140
Class DescriptionHospital facilities construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 14, 2020
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1) wymianę stolarki okiennej,2) wymianę drzwi wejściowych do budynku,3) roboty w piwnicy budynku – budowa pomieszczenia węzła cieplnego wraz z niezbędnymi instalacjami,4) remont i przebudowę instalacji sanitarnych...
View more
Deadline: Sep 14, 2020
Przedmiotem zamówienia jest:— wykonanie projektu technicznego pompowni głębinowej w rurze szybowej szybu „Roździeński”,— wykonanie projektów budowlanych rozbiórek obiektów przyszybowych i basztowej wieży szybowej,— wykonanie projektów budowlanych obiektów powierzchniowych pompowni,— budowa...
View more
Deadline: Sep 15, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pod torami PKP w Białymstoku wraz z przebudową...
View more