Hillerød Kommune ønsker at foretage en markedsdialog for at opnå viden om hvilke leverandører, der kan levere et elektronisk låsesystem til de af Hillerød Kommunes borgere, som har behov for dette.

Løsningen skal være inklusiv straksoplåsning.

Interesserede leverandører opfordres til at kontakte Indkøbsafdelingen i Hillerød Kommune på indkob@hillerod.dk. Skriv gerne "Markedsdialog" i emnefeltet.

Dialogen forventes afholdt i sidste halvdel af august 2020.

Extended TitleMarkedsdialog vedr. køb af elektronisk låsesystem til borgere i eget hjem inkl. straksoplåsning
Extended Description

Formålet med markedsdialogen er at opnå viden om, hvilke leverandører der kan levere et fuldt funktionsdygtigt elektronisk låsesystem. Systemet skal anvendes til kommunens borgere, som bor i eget hjem, og som ikke er bosat på et plejecenter.

Kommunen ønsker en løsning, som medfører en høj sikkerhed omkring låsesystemet samt mulighed for at dokumentere den konkrete brug heraf. Herudover skal det elektroniske låsesystem kunne administreres fra centralt hold og være let at betjene for brugerne.

Formålet med løsningen er at sikre adgang til borgerens hjem hele døgnet med mulighed for afgrænsning og styring af adgangen til det enkelte hjem, og dermed samtidig give borgeren større tryghed. Det elektroniske låsesystem skal implementeres hos kommunen og driftes af leverandøren. Kommunen skal løbende kunne oprette og nedtage borgere/brugere i det elektroniske låsesystem.

I fht. straksoplåsningen ønsker Hillerød Kommune en løsning som gør, at borgere, der trykker på deres nødkald (som helst skal være som alle andres nødkald) kan komme i kontakt med en vagtcentral, og så kan vagtcentralen tilkalde en ambulance samt åbne døren hos borgeren.

Publication Date2020-07-02
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationHillerød Kommune
Attention OfPia Skov Johansen
AddressTrollesmindealle 27
TownHillerød
Postal Code3400
Phone+45 72320656
Fax+45 72323213
Class Code42961100
Class DescriptionAccess control system
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 15, 2020
The overall purpose of this call for tenders is the end-to-end implementation and operation of the European Ground Motion Service (EGMS). The EEA has been entrusted to implement the EGMS,...
View more
Deadline: Aug 17, 2020
Fremtidssikring af varmeanlæg i Avedøre stationsby Nord.Rækkehuse: 546 rækkehuse— udskiftning af varmesystem fra 1-streng til 2-strengs system,— efterisolering og gennemgang af varmerør i krybekælder,— udskiftning af alle varmerør i jord...
View more
Udbud af hængesøjler inklusiv montering og installation til NAU (Nyt Aalborg Universitetshospital).
View more