I parken Dalbotten, vid Högdalens centrum, ska staden anlägga en ny aktivitetsplats för äldre barn och ungdomar. En målgrupp som tidigare inte haft en naturlig plats i parken. Den nya aktivitetsplatsen kommer placeras bredvid befintlig lekplats och ersätter grusplanen som ligger där idag.

Extended TitleReflexen, anläggning av lekutrustning, plantering, belysning och finsnickeri
Extended Description

Byggentreprenad, mark och anläggning.

Publication Date2020-07-03
CountrySweden
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationStockholms stad, Exploateringskontoret
Attention OfSelina Rising
AddressBox 8189
TownStockholm
Postal Code104 20
Class Code45236250
Class DescriptionFlatwork for parks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 11, 2020
Upphandling av ramavtal avseende byggservicearbeten på fyra geografiska delområden, där varje delområde får egna ramavtal, minst tre stycken var, i rangordning. De fyra delområdena är: Huddinge, Solna, Frescati (Stockholm) och...
View more
Deadline: Sep 23, 2020
Upphandlingen omfattar nybyggnad av kvarter 9 vid Litterturgatan i Backa vilken består av en byggnad i 6 plan. De tre nedersta planen utgörs av ett parkeringshus om c:a 136 parkeringsplatser...
View more
Deadline: Sep 11, 2020
Denna upphandling avser ramavtal för tre (3) pipetteringsrobotar av samma grundmodell men med olika funktion.Upphandlingen innefattar även ett mjukvarusystem som ger möjlighet att följa flödet av prover mellan robotarna.Upphandling omfattar:•...
View more