Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune (herefter "TMF") planlægger at udbyde en række genopretningsprojekter i totalentreprise. TMF forventer en forøget pulje af genopretningsprojekter i de kommende år. Det er TMF's ønske, at en række af disse projekter skal gennemføres i totalentreprise. TMF ønsker at afholde en dialog med markedet med henblik på at skabe det bedst mulige fundament for udformningen af et eller flere udbud heraf, jf. udbudslovens § 39, jf. yderligere nedenfor under punkt VI.3). Markedsdialogen har til formål at undersøge og belyse, hvordan TMF bedst sammensætter et udbud, som er interessant for markedet, herunder en afklaring af, om markedet vil være interesseret i en rammeaftale for sådanne totalentrepriser. Markedsdialogen vil foregå som individuelle møder i perioden d. 24. aug.- 4. sept. 2020 mellem kl. 09.00-16.00 hos TMF, Islands Brygge 37, 2300 København S. Frist for ansøgning om deltagelse i møderne er mandag den 10. august 2020 kl. 12.00.

Extended TitleMarkedsdialog om totalentrepriser til genopretningsprojekter
Deadline DateNone Provided
Publication Date2020-07-10
CountryDenmark
Procurement StatusAmended
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationKøbenhavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
Attention OfMaria Lund
AddressIslands Brygge 37
TownCopenhagen
Postal Code2300
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-07-03

Construction work

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune (herefter "TMF") planlægger at udbyde en række genopretningsprojekter i totalentreprise. TMF forventer en forøget pulje af genopretningsprojekter i de kommende år. Det er TMF's ønske, at en række af disse projekter skal gennemføres i totalentreprise. TMF ønsker at afholde en dialog med markedet med henblik på at skabe det bedst mulige fundament for udformningen af et eller flere udbud heraf, jf. udbudslovens § 39, jf. yderligere nedenfor under punkt VI.3). Markedsdialogen har til formål at undersøge og belyse, hvordan TMF bedst sammensætter et udbud, som er interessant for markedet, herunder en afklaring af, om markedet vil være interesseret i en rammeaftale for sådanne totalentrepriser. Markedsdialogen vil foregå som individuelle møder i perioden d. 24. aug.- 4. sept. 2020 mellem kl. 09.00-16.00 hos TMF, Islands Brygge 37, 2300 København S. Frist for ansøgning om deltagelse i møderne er mandag den 10. august 2020 kl. 12.00.

Extended TitleMarkedsdialog om totalentrepriser til genopretningsprojekter
Extended Description

Ad afsnit II.1.4). Ansøgning om deltagelse i markedsdialogen skal sendes pr. e-mail til Maria Lund på PI76@kk.dk

Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af ansøgers erfaringer med totalentrepriser på genopretningsprojekter eller lignende projekter (inkl. beskrivelse af de konkrete arbejder og ydelser, som ansøgeren har leveret på entrepriserne), og CV'er på medarbejdere, der vil deltage i mødet på vegne af ansøgeren. CV'erne skal indeholde en beskrivelse af medarbejderens erfaring og roller.

TMF forventer at invitere 5-6 deltagere til markedsdialogen. Udvælgelsen af de 5-6 deltagere til markedsundersøgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af, hvilke ansøgere der har de mest relevante erfaringer i forhold til de modtagne ansøgninger. Forud for møderne vil der blive udsendt en dagsorden. Møderne vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at alle deltagere får de samme oplysninger fra TMF. Det står TMF frit for at vælge, om – og i givet fald hvorledes – oplysningerne fra møderne skal indgå i det endelige udbudsmateriale.

Både entreprenører og rådgivere kan ansøge om deltagelse i markedsundersøgelsen.

Der gøres opmærksom på, at en virksomhed kun sende en ansøgning om deltagelse. Dette kan enten ske ved, at virksomheden ansøger alene eller ansøger som sammenslutning af virksomheder.

Publication Date2020-07-03
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationKøbenhavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, afdeling for mobilitet, klimatilpasning og byvedligehold
Attention OfMaria Lund
AddressIslands Brygge 37
TownCopenhagen
Postal Code2300
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 31, 2020
Udbuddet vedrører vedligehold og videreudvikling og nyudvikling af én af Miljø- og Fødevareministeriets (MFVM) CMS- løsninger baseret på TYPO3. Miljø- og Fødevareministeriet er i dette tilbud svarende til kunden, samt...
View more
Deadline: Aug 24, 2020
Variabel kørsel med garantiperiode (garantivogne), der bliver udført med fast leverandør. Entreprenør er garanteret betaling for et fast antal timer pr. dag i et nærmere defineret tidsrum.
View more
Deadline: Aug 21, 2020
Ikast Brande kommune skal have opført en ny børneinstitution til omkring 150 børn + personale. Institutionen skal huse 100 børnehavebørn, 30 vuggestuebørn, 20 børn med særlige vidtgående behov (0 -...
View more