Pełna nazwa zamówienia: „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – projekt 1 – Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku frontowego, przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Wschodniej 52 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku frontowego”.

Extended Title„Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – projekt 1 – Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (...)
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-08-26
New text:
2020-11-25
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-08-26
New text:
2020-11-25
Deadline Date2020-11-25
Publication Date2020-08-24
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Attention OfAleksandra Juśkiewicz-Morawska
AddressPiotrkowska 175
TownŁódź
Postal Code90-447
Phone+48 426385837
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-08-14

Construction work

Pełna nazwa zamówienia: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – projekt 1 – Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku frontowego, przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Wschodniej 52 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku frontowego”.

Extended Title„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – projekt 1 – Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (...)
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-08-12
New text:
2020-08-26
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-08-12
New text:
2020-08-26
Deadline Date2020-08-26
Publication Date2020-08-14
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Attention OfAleksandra Juśkiewicz-Morawska
AddressPiotrkowska 175
TownŁódź
Postal Code90-447
Phone+48 426385837
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-07-29

Construction work

Pełna nazwa zamówienia: „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – projekt 1 – przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku frontowego, przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Wschodniej 52 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku frontowego”

Extended Title„Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – projekt 1 – przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (...)
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-08-05
New text:
2020-08-12
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-08-05
New text:
2020-08-12
Deadline Date2020-08-12
Publication Date2020-07-29
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich
Attention OfAleksandra Juśkiewicz-Morawska
AddressPiotrkowska 175
TownŁódź
Postal Code90-447
Phone+48 426385837
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-07-03

Construction work

Pełna nazwa zamówienia: „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – projekt 1 – przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku frontowego, przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Wschodniej 52 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku frontowego”.

Extended Title„Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – projekt 1 – przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (...)”
Extended Description

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest realizacja zadania pn.: „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – projekt 1 – przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku frontowego, przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Wschodniej 52 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku frontowego”.

1.1 Zadanie 1 – Włókiennicza 2 zadanie inwestycyjne polegać będzie m.in. na przebudowie i nadbudowie obiektów kubaturowych. W parterze budynku frontowego przebudowane zostaną lokale użytkowe, na I, II, III piętrze i poddaszu lokale mieszkalne. W budynku nie zaplanowano funkcji społecznych.

Zakres prac związanych z przebudową nadbudową obiektów kubaturowych dotyczy wszystkich branż, wszystkich przyłączy, instalacji wewnętrznych i instalacji zewnętrznych na terenie nieruchomości. Instalacje wewnętrzne w obu budynkach należy wykonać jako nowe (stare instalacje zdewastowane, nie nadają się do użytku).

1.2 Zadanie 2 – Wschodnia 52 zadanie inwestycyjne polegać będzie m.in. na przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynku gospodarczego w parterze budynku frontowego przebudowane zostaną lokale użytkowe, zlokalizowane będą pomieszczenia techniczne – węzeł cieplny i pomieszczenie z wodomierzem, na I, II, III piętrze i poddaszu lokale mieszkalne. W budynku nie zaplanowano funkcji społecznych. Zaplanowano również nadbudowa kondygnacji poddasza (poziom +3). Odtworzenie historycznego wyglądu elewacji frontowych (zachodniej i południowej) na podstawie materiałów archiwalnych przez odtworzenie liczby, kształtu i rozmiaru otworów okiennych oraz lokalizację detali architektonicznych. W poziomie parteru (poziom 0) rozbiórka istniejących podokienników, lokalizacja witryn okiennych. (...)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tomie III SIWZ – opis przedmiotu zamówienia i w tomie II – formularz aktu umowy.

Deadline Date2020-08-05
Publication Date2020-07-03
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Attention OfAleksandra Juśkiewicz-Morawska
AddressPiotrkowska 175
TownŁódź
Postal Code90-447
Phone+48 426385837
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 23, 2020
The subject of the contract is production of high-quality cartographic and infographic maps based on Frontex corporate visual identity. Frontex will conclude a multiple framework service contract with the minimum...
View more
Deadline: Oct 23, 2020
The subject of the contract is provisioning of optical satellite imagery from various satellite mission by a single contractor, as described in terms of reference (Annex II).
View more
Deadline: Oct 28, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku mieszkalno-usługowego usytuowanego przy ul. 11 Listopada 22 / ks. Stanisława Stojałowskiego 11 w Bielsku-Białej w ramach remontu konserwatorskiego. Roboty budowlane prowadzone będą na terenie...
View more