1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Cekcyn w ramach projektu pod nazwą „Dywersyfikacja źródeł energii na terenie gminy Cekcyn poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych na 53 obiektach prywatnych o łącznej mocy elektrycznej 339,20 kW oraz na 6 obiektach użyteczności publicznej o łącznej mocy elektrycznej 133,44 kW.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów.

Extended TitleDostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Cekcyn w ramach projektu pn.: „Dywersyfikacja źródeł energii na terenie gminy Cekcyn poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych”
Extended Description

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Cekcyn w ilości 59 szt. (53 na obiektach prywatnych i 6 na obiektach użyteczności publicznej) – zgodnie z udostępnioną dokumentacją przetargową. Instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane zarówno na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych, jak i obiektów użyteczności publicznej. Przedmiot zamówienia obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych na 53 obiektach prywatnych o łącznej mocy elektrycznej 339,20 kW oraz na 6 obiektach użyteczności publicznej o łącznej mocy elektrycznej 133,44 kW.

Zadanie obejmuje:

1) dostawę oraz montaż konstrukcji pod panele PV;

2) dostawę oraz montaż fabrycznie nowych paneli PV na konstrukcji;

3) dostawę oraz montaż fabrycznie nowych falowników/inwerterów DC/AC;

4) ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej;

5) modernizację rozdzielnicy elektrycznej w niezbędnym zakresie;

6) montaż rozdzielnicy PV na potrzeby fotowoltaiki (strona DC i AC) wraz z wykonaniem uziemienia instalacji PV;

7) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzenie prawidłowego działania aparatury;

8) próbny rozruch systemu fotowoltaicznego;

9) pomiary instalacji elektrycznych wymagane odpowiednimi przepisami;

10) konfigurację wszystkich falowników, tj. połączenie z siecią internet (tam gdzie będzie to możliwe) oraz zintegrowanie z jednym systemem w celu monitorowania produkcji energii, korzyści ekologicznych i kontroli pracy instalacji fotowoltaicznych z poziomu systemu;

11) przeszkolenie użytkowników instalacji z obsługi i użytkowania;

12) wykonanie dokumentacji zgłoszenia i przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej regionalnego OSD;

13) wykonanie 2 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej dla każdej z wykonanych instalacji fotowoltaicznych.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Deadline Date2021-01-12
Publication Date2020-07-08
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Cekcyn
Attention OfKamila Malinowska
Addressul. Szkolna 2
TownCekcyn
Postal Code89-511
Phone+48 523347581
Fax+48 523347580
Class Code09331200
Class DescriptionSolar photovoltaic modules
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 30, 2020
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Podzadanie nr 1. „Budowa ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz...
View more
Deadline: Nov 6, 2020
Przebudowa ulic: Energetyków, Władysława IV, Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego w Szczecinie oraz kompleksowa przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x...
View more
Deadline: Nov 27, 2020
1. Przedmiotem zam. jest „Dostawa sprzętu informatycznego, komputerowego i oprogramowania w ramach projektu »ProfiBaza«” z podziałem na 2 (dwa) zadania: zad. nr 1: projekt ProfiBaza współfinansowany przez UE ze środków...
View more