Deze vooraankondiging beoogt geïnteresseerde partijen te informeren over de voorgenomen start van de aanbesteding Asbest saneren in, naar verwachting, week dertig, 2020.

Extended TitleEA asbest saneren
Extended Description

In het kader van het Enexis Asbestbeleid is de aanbestedende dienst voornemens overeenkomsten af te sluiten ten behoeve van asbestverwijdering door bedrijven die beschikken over een geldig Procescertificaat Asbestverwijderen.

Publication Date2020-07-10
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationEnexis Personeel bv
Attention OfMarie Louise Peeters
Town's-Hertogenbosch
Class Code45262660
Class DescriptionAsbestos-removal work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

De provincie Noord-Brabant is voornemens een opdracht te verstrekken voor N264 Herinrichting kom Sint Hubert. Het Werk betreft het ontwerp en de realisatie van de herinrichting N264 kom Sint Hubert....
View more
Deadline: Sep 4, 2020
Project Kabels en leidingen Oranje Loper
View more
Deadline: Sep 10, 2020
De opdracht heeft betrekking op de vervanging van circa 2 300 kluisjes volgens de ‘Vraagspecificatie kluisjes (ombouw, vakken, deuren, sluitsysteem en software)’ die als bijlage bij deze aanbestedingsleidraad is gevoegd....
View more