Ο Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κωδικός 2017ΣΕ14600014, μέσω του Π.Δ.Ε..

Extended TitleΕπαναληπτική διακήρυξη σύμβασης αναβάθμισης ακαδημαϊκών υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου.
Extended Description

1.1 Υπολογιστής, τύπος 1 30214000 τμχ 6

1.2 Υπολογιστής, τύπος 2 30214000 τμχ 1

1.3 Υπολογιστής, τύπος 3 30214000 τμχ 1

1.4 Φορητός υπολογιστής, τύπος 1 30213100 τμχ 5

1.5 Φορητός υπολογιστής, τύπος 2 30213100 τμχ 14

1.6 Φορητός υπολογιστής, τύπος 3 30213100 τμχ 900,00 7

1.7 Φορητός υπολογιστής, τύπος 4 30213100 τμχ 300,00 3

1.8 Φορητός υπολογιστής, τύπος 5 30213200 τμχ 600,00 4

1.9 Φορητός υπολογιστής, τύπος 6 30213200 τμχ 1.100,00 2

1.10 Φορητός υπολογιστής, τύπος 7 30213200 τμχ 2.900,00 1

1.11 Οθόνη, τύπος 1 30231000 τμχ 2

1.12 Οθόνη, τύπος 2 30231000 τμχ 12

1.13 Οθόνη, τύπος 3 30231000 τμχ 1

1.14 Οθόνη, τύπος 4 30231000 τμχ 1

1.15 Οθόνη, τύπος 5 30231000 τμχ 1

Deadline Date2020-09-10
Publication Date2020-07-10
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value44100.00
OrganisationΕιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Attention OfΕλένη Κώτσαλου
AddressΛόφος Πανεπιστημίου
TownMytilene
Postal Code811 00
Phone+30 2251036736
Fax+30 2251036709
Class Code30000000
Class DescriptionOffice and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 23, 2020
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:— την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,— την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού και Η/Μ,— την προμήθεια και εγκατάσταση όλου...
View more
Deadline: Sep 7, 2020
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι:— η προμήθεια έντυπων ερωτηματολογίων, η οποία περιλαμβάνει την τυπογραφική διαμόρφωση και εκτύπωση ειδικών ερωτηματολογίων, για τις ανάγκες της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών,— η διανομή των...
View more
Deadline: Sep 14, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κουφωμάτων για το αρχαιολογικό μουσείο», στο πλαίσιο του υποέργου 5 της Πράξης: «Δήλος - ανοικτό μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης...
View more