Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte beschrijving.

Extended Title31132285: Het ontwerpen en verbouwen van het Drechttunnelgebouw t.b.v. regionaal verkeerscentrum
Extended Description

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte beschrijving.

Modifications

Het ontwerpen en verbouwen van het Drechttunnelgebouw t.b.v. regionaal Verkeerscentrum. Het realiseren van nieuwe huisvesting voor de functie verkeerspost in het Drechttunnelgebouw.

Door SPIE wordt een deel van het tunnelgebouw in Dordrecht gerenoveerd tot verkeerscentrale. Uitgangspunt binnen de aanbesteding is geweest dat SPIE het pand beveiligt conform het locatie beveiligingsplan wat met de aanbesteding is meegezonden. Tijdens de uitvoering zijn aanpassingen aan het locatieveiligheidsplan noodzakelijk gebleken om het gebouw en de locatie volgens de geldende richtlijnen te kunnen beveiligen. Deze aanvulling was niet opgenomen in de aanbestedingsstukken. Een verandering van opdrachtnemer was niet mogelijk omdat de aanpassing een uitbreiding is en de extra componenten moeten aansluiten op het geleverde beveiligingssysteem; dit zou hebben geleid tot aanzienlijke meerkosten en vertraging van het project.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2020-07-13
CountryThe Netherlands
Procurement StatusAmended
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationRijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Attention OfMarinus Legen
AddressGriffioenlaan 2
TownUtrecht
Postal Code3526 LA
Class Code45262700
Class DescriptionBuilding alteration work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 18, 2020
AutoCAD drawing management services at the EPO premises TH.
View more
Deadline: Sep 8, 2020
Grensoverschrijdende ecologische verbindingszone Westerwolde, Brualersloot.
View more
Deadline: Sep 21, 2020
De aan te besteden opdracht “Raamovereenkomst rioolreparaties Gouda” bestaat uit:a) het opstellen van berekeningen en plannen;b) het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;c) het uitvoeren van bemalingswerken;d) het uitvoeren van rioleringswerken;— riolering...
View more