De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd: het op afroep leveren van food en non food producten ten behoeve van horeca opleidingen en aanverwante dienstverlening aan verschillende locaties van aanbestedende dienst. De opdracht is verdeeld in vier percelen zoals aangegeven paragraaf 1.2.6.

De aanbesteding zal leiden tot een raamovereenkomst. De raamovereenkomst heeft een looptijd van twee (2) jaar en kan daarna nog twee (2) maal met een (1) jaar worden verlengd. De overeenkomst start op 1.11.2020. De overeenkomst eindigt in ieder geval van rechtswege op 31.10.2024.

Extended TitleEU aanbesteding grondstoffen horecaopleidingen
Extended Description

De omvang van de aan te besteden opdracht is voor aanbestedende dienst niet nauwkeurig te bepalen. De afname van grondstoffen horecaopleidingen is volledig afhankelijk van het op dat moment beschikbare budget en de behoefte op de locaties. Dit verschilt per periode. Om die reden wordt een raamovereenkomst gesloten. Voor een raamovereenkomst geldt geen afname verplichting.

Deadline Date2020-08-25
Publication Date2020-07-13
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Attention OfJolanda Krijnzen
AddressFraijlemaborg 141
TownAmsterdam
Postal Code1102 CV
Phone+31 205791090
Class Code15000000
Class DescriptionFood, beverages, tobacco and related products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 18, 2020
AutoCAD drawing management services at the EPO premises TH.
View more
Deadline: Sep 8, 2020
Grensoverschrijdende ecologische verbindingszone Westerwolde, Brualersloot.
View more
Deadline: Sep 21, 2020
De aan te besteden opdracht “Raamovereenkomst rioolreparaties Gouda” bestaat uit:a) het opstellen van berekeningen en plannen;b) het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;c) het uitvoeren van bemalingswerken;d) het uitvoeren van rioleringswerken;— riolering...
View more