Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektów oraz dostawę, montaż i rozruch układów fotowoltaicznych (PV) w budynkach mieszkalnych w celu pozyskania energii elektrycznej, na terenie gminy Wielka Nieszawka, zgodnie z poniższym zestawieniem:

— instalacja PV o mocy min. 2,72 kWp – 24 szt.,

— instalacja PV o mocy min. 3,06 kWp – 4 szt.,

— instalacja PV o mocy min 3,40 kWp – 15 szt.,

— instalacja PV o mocy min 4,08 kWp – 16 szt.,

— instalacja PV o mocy min 4,76 kWp – 7 szt.,

— instalacja PV o mocy min 5,44 kWp – 40 szt.

Extended TitleWspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II
Extended Description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektów oraz dostawę, montaż i rozruch układów fotowoltaicznych (PV) w budynkach mieszkalnych w celu pozyskania energii elektrycznej, na terenie gminy Wielka Nieszawka, zgodnie z poniższym zestawieniem:

— instalacja PV o mocy min. 2,72 kWp – 24 szt.,

— instalacja PV o mocy min. 3,06 kWp – 4 szt.,

— instalacja PV o mocy min 3,40 kWp – 15 szt.,

— instalacja PV o mocy min 4,08 kWp – 16 szt.,

— instalacja PV o mocy min 4,76 kWp – 7 szt.,

— instalacja PV o mocy min 5,44 kWp – 40 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy (zwany dalej „PFU”), stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia każdej instalacji do operatora systemu dystrybucyjnego.

4. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przedłoży na żądanie zamawiającego karty katalogowe oferowanych urządzeń, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w PFU.

5. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

6. Roboty montażowe należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją techniczną producenta.

7. Wykonawca wg własnego wyboru, na własną odpowiedzialność i ryzyko, może obejrzeć miejsce dostaw i robót w celu zgromadzenia wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.

8. Do materiałów i urządzeń dla których jest wskazany producent lub dystrybutor można stosować materiały i urządzenia równoważne, spełniające co najmniej parametry określone w PFU, za zgodą Zamawiającego.

Deadline Date2020-12-15
Publication Date2020-07-13
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Wielka Nieszawka
Attention OfUrząd Gminy w Wielkiej Nieszawce
AddressCierpice
TownWielka Nieszawka
Postal Code87-165
Phone+48 566781212
Fax+48 566781212
Class Code09332000
Class DescriptionSolar installation
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 9, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na usunięciu wad i usterek na czynnej sieci kanalizacyjnej wykonanej w ramach kontraktu 18, na terenie gminy Jeleśnia, w miejscowościach: Mutne, Sopotnia Mała, Pewel...
View more
Deadline: Aug 19, 2020
Zakres zadania obejmuje:wykonanie części północno-wschodniej (NE) dachu nad pałacem w celu zabezpieczenia zabytkowej konstrukcji obiektu oraz zlikwidowania istniejącego zagrożenia bezpieczeństwa bez naruszenia zewnętrznej geometrii dachu. Powierzchnia części północno-wschodniej (NE) dachu...
View more
Deadline: Sep 11, 2020
I. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą „Realizacja obiektu Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu – realizacja...
View more