Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 32 w Kielcach.

Extended TitlePrzebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 32 w Kielcach
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-08-18
New text:
2020-09-30
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-08-18
New text:
2020-09-30
Deadline Date2020-09-30
Publication Date2020-07-17
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationTeatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Attention OfAlojzy Jakóbik
Addressul. Sienkiewicza 32
TownKielce
Postal Code25-507
Phone+48 606206214
Fax+48 413444765
Class Code45331000
Class DescriptionHeating, ventilation and air-conditioning installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-07-14

Theatre construction work

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach.

Extended Title„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach
Extended Description

3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach. W główny zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzi m.in.:

— pozostawienie przeznaczenia nieruchomości na potrzeby budynku użyteczności publicznej – teatr,

— rozbiórka oficyny północnej i wschodniej i wybudowanie nowych kubatur,

— budowa części podziemnej pod dziedzińcem oraz pod częścią północną oficyny,

— przegłębienie i adaptacja piwnic pod budynkiem głównym na potrzeby użytkowe,

— dostosowanie budynku do potrzeb warunków ochrony pożarowej (wykonana ekspertyza pożarowa),

— dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

— wymiana wszystkich instalacji technicznych w budynku,

— gruntowna modernizacja sali teatralnej i sceny wraz z wprowadzeniem nowoczesnej technologii scenicznej,

— nowa posadzka w dziedzińcu wraz z odprowadzeniem wody do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza,

— wzmocnienie fundamentów i wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

— remont i modernizacja elewacji budynku głównego (wraz ze zmianą kolorystyki) oraz oficyny zachodniej,

— docieplenie w budynku (od wewnątrz lub od zewnątrz – w zależności od części budynku),

— docieplenie ścian fundamentowych oraz posadzek na gruncie,

— kompleksowa wymiana stolarki okiennej,

— remont i modernizacja pomieszczeń budynku wraz z wymianą elementów wyposażenia,

— przebudowa pomieszczeń pod przyszłe funkcje,

— wymiana stropów i dostosowanie do obowiązujących przepisów pożarowych oraz dostosowanie stropów do nośności funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami),

— dostosowanie poddasz na cele użytkowe i techniczne,

— wymiana więźby dachowej wraz ze zmianą wysokości kalenicy i ścianki kolankowej,

— docieplenie poddasza,

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz poddanie zabiegom remontowo-konserwatorskim wybranej stolarki drzwiowej,

— osuszenie, odsolenie ścian piwnic,

— rozbiórka fragmentów sklepień w celu wykonania nowych stropów i pomieszczeń piwnicznych,

— remont schodów klatki schodowej K2 oraz dodanie balustrady do wymaganej wysokości,

— gruntowna modernizacji instalacji: elektrycznej (silno- i słaboprądowej), wodno-kanalizacyjnej, grzewczo-chłodniczej, wentylacyjnej,

— modernizacja warsztatów i zaplecza technologicznego teatru,

— gruntowna modernizacja technologii scenicznej: elektroakustyki, oświetlenia, mechaniki sceny, systemu prezentacji obrazu dla sceny i widowni,

— budowa studia nagrań,

— adaptacja pomieszczeń na kawiarnię z zapleczem technologicznym i cateringowym.

Powyższy zakres określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót (który stanowi, jedynie materiałem pomocniczy). Zwany dalej dokumentacją projektową lub Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

3.2. Podstawowe dane techniczne (stan istniejący i stan projektowany):

Podstawowe dane techniczne; jednostka:

— poziom +/- 0,00 265,83 m n.p.m.,

— wysokość budynku 20,80 m,

— długość budynku 53,80 m,

— szerokość budynku 50,67 m,

— liczba kondygnacji nadziemnych 6,

— podziemnych 2,

— suma 8.

Stan istniejący:

— powierzchnia zabudowy 1 677,56 m2,

— powierzchnia użytkowa suma 3 255,97 m2,

— powierzchnia netto części nadziemnej 4 061,79 m2,

— części podziemnej 326,77 m2,

— suma 4 388,56 m2,

— powierzchnia całkowita części nadziemnej 4 659,34 m2,

— części podziemnej 833,10 m2,

— suma 5 492,44 m2,

— kubatura brutto suma 21 305,00 m3.

Stan projektowany:

— powierzchnia zabudowy 1 848,50 m2,

— powierzchnia użytkowa podstawowa 2 901,74 m2,

— pomocnicza 1 203,85 m2,

— powierzchnia komunikacji 1 152,52 m2,

— powierzchnia techniczna 724,08 m2,

— suma 5 982,19 m2,

— powierzchnia netto części nadziemnej 4 623,19 m2,

— części podziemnej 1 358,28 m2,

— suma 5 982,19 m2,

— powierzchnia całkowita części nadziemnej 7 471,83 m2,

— części podziemnej 1 975,93 m2,

— suma 9 447,76 m2,

— kubatura brutto suma 37 172,00 m3.

Deadline Date2020-08-18
Publication Date2020-07-14
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationTeatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Attention OfAlojzy Jakóbik
Addressul. Sienkiewicza 32
TownKielce
Postal Code25-507
Phone+48 606206214
Fax+48 413444765
Class Code45212322
Class DescriptionTheatre construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 9, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na usunięciu wad i usterek na czynnej sieci kanalizacyjnej wykonanej w ramach kontraktu 18, na terenie gminy Jeleśnia, w miejscowościach: Mutne, Sopotnia Mała, Pewel...
View more
Deadline: Aug 19, 2020
Zakres zadania obejmuje:wykonanie części północno-wschodniej (NE) dachu nad pałacem w celu zabezpieczenia zabytkowej konstrukcji obiektu oraz zlikwidowania istniejącego zagrożenia bezpieczeństwa bez naruszenia zewnętrznej geometrii dachu. Powierzchnia części północno-wschodniej (NE) dachu...
View more
Deadline: Sep 11, 2020
I. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą „Realizacja obiektu Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu – realizacja...
View more