Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce a dostavby nebo přístavby dětského domova v Poličce pro využití jako bytového domu.

Předmětem soutěže je urbanistické a architektonické řešení pozemku s objektem stávajícího dětského domova. Cílem zadavatele je využití na rezidenční funkci při zachování, dostavbě, nebo přestavbě stávajícího objektu, případně i jeho odstranění tak, aby vznikl plnohodnotný rezidenční komplex jednoho nebo více objektů.

Je možné uvažovat o demolici objektu Dětského domova. Soutěžící musí toto řešení řádně zdůvodnit, zejména s ohledem na výhody a nevýhody, které toto řešení přinese.

Podrobné požadavky na řešení jsou obsaženy v soutěžním podkladu P.01. Návrh by měl respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele, blíže popsané v soutěžním podkladu P.01. Předpokládané investiční náklady záměru jsou cca 60 000 000 CZK.

Extended TitleArchitektonická soutěž o návrh - Městské bydlení Polička
Extended Description

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce a dostavby nebo přístavby dětského domova v Poličce pro využití jako bytového domu.

Předmětem soutěže je urbanistické a architektonické řešení pozemku s objektem stávajícího dětského domova. Cílem zadavatele je využití na rezidenční funkci při zachování, dostavbě, nebo přestavbě stávajícího objektu, případně i jeho odstranění tak, aby vznikl plnohodnotný rezidenční komplex jednoho nebo více objektů.

Je možné uvažovat o demolici objektu Dětského domova. Soutěžící musí toto řešení řádně zdůvodnit, zejména s ohledem na výhody a nevýhody, které toto řešení přinese.

Podrobné požadavky na řešení jsou obsaženy v soutěžním podkladu P.01. Návrh by měl respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele, blíže popsané v soutěžním podkladu P.01. Předpokládané investiční náklady záměru jsou cca 60 000 000 CZK.

Deadline Date2020-10-13
Publication Date2020-07-22
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaOther
OrganisationMěsto Polička
Attention OfMgr. Aleš Mlynář
AddressPalackého nám. 160
TownPolička
Postal Code572 01
Phone+420 461723826
Class Code71200000
Class DescriptionArchitectural and related services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Oprava 6-ti mostních objektů, sestávajících z 2 hlavních mostů (ev. č. 42-011..1, ev.č. 42-011..2) a 4 mostních ramp (ev.č. 42-011.1 - rampa 1, ev.č. 42-011.2 - rampa 2, ev.č. 42-011.3...
View more
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a rozšíření objektu stávajícího krytého plaveckého bazénu ve Svitavách na komplexní sportovní a relaxační centrum se saunami a wellness světem s celoročním provozem.
View more
Deadline: Sep 3, 2020
Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je realizace stavby „Adaptace podnikatelského areálu v k.ú. Návsí“ v k. ú. Návsí, obec Návsí.Předmět veřejné zakázky bude realizován dle projektové dokumentace pro provádění stavby,...
View more