Realizacja zadania inwestycyjnego nr 1271 pn. „Modernizacja baterii koksowniczej nr 4” została podzielona przez Zamawiającego na kilka etapów. Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest wyłonienie Wykonawcy dla realizacji Zadania Głównego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z budową baterii koksowniczej nr 4 wraz z przynależnymi do niej węzłami technologicznymi i obiektami pomocniczymi.

Extended Title„Wybór Wykonawcy realizacji zadania głównego” dla budowy baterii koksowniczej nr 4 w JSW Koks S.A., Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górnicze
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest:

— dokończenie wyburzeń w zakresie niezbędnym do budowy baterii,

— budowa baterii koksowniczej nr 4 wraz z obiektami towarzyszącymi,

— dostawy wszystkich materiałów, urządzeń i instalacji w ramach przekazanej dokumentacji technicznej/projektowej, za wyjątkiem materiałów ceramicznych do budowy masywu,

— rozruch wszystkich urządzeń oraz węzłów technologicznych wchodzących w skład kompleksu baterii koksowniczej nr 4, objętych przedmiotem przetargu,

— udział w procesie rozpalenia, suszenia i rozgrzewania masywu ceramicznego, który prowadził będzie niezależny zewnętrzny podmiot, na odrębne zlecenie Zamawiającego,

— udział w kompleksowym rozruchu baterii i obiektów towarzyszących, aż do osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej przez baterię,

— w przypadku istotnych zmian projektowych, wynikłych w trakcie realizacji zadania lub wynikających ze zobowiązań złożonych w ofercie, obowiązkiem Wykonawcy będzie aktualizacja projektu budowlanego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę lub wykonanie zamiennego projektu budowlanego i uzyskanie nowej, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

— uzyskanie w imieniu Zamawiającego „pozwolenia na użytkowanie” dla całego kompleksu baterii objętego modernizacją.

Deadline Date2020-09-28
Publication Date2020-07-30
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationJSW Koks S.A.
Attention OfBeata Janas-Kubala
AddressAlojzego Pawliczka 1
TownZabrze
Postal Code41-800
Phone+48 327575654
Class Code45213251
Class DescriptionIndustrial units construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 9, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na usunięciu wad i usterek na czynnej sieci kanalizacyjnej wykonanej w ramach kontraktu 18, na terenie gminy Jeleśnia, w miejscowościach: Mutne, Sopotnia Mała, Pewel...
View more
Deadline: Aug 19, 2020
Zakres zadania obejmuje:wykonanie części północno-wschodniej (NE) dachu nad pałacem w celu zabezpieczenia zabytkowej konstrukcji obiektu oraz zlikwidowania istniejącego zagrożenia bezpieczeństwa bez naruszenia zewnętrznej geometrii dachu. Powierzchnia części północno-wschodniej (NE) dachu...
View more
Deadline: Sep 11, 2020
I. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą „Realizacja obiektu Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu – realizacja...
View more