Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej” i obejmuje następujące zadania: — zadanie 1 – przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Karolkowej do ul. Skierniewickiej,

— zadanie 2 – projekt i budowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Skierniewickiej (wraz z węzłem rozjazdowym) do włączenia w istniejącą trasę tramwajową w ul. Wolskiej oraz projekt i przebudowa trasy tramwajowej w ul. Wolskiej na odcinku od ul. Elekcyjnej do ul. Kasprzaka,

— zadanie 3 – projekt i przebudowa podstacji trakcyjnej „Bema”,

— zadanie 4 – projekt i przebudowa sieci wodociągowych MPWiK w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej.

Extended TitleZaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej".
Extended Description

Zamówienia obejmuje realizację czterech zadań tj.:

— zadanie 1 – w zakres którego wchodzi wykonanie robót związanych z przebudową trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Karolkowej do ul. Skierniewickiej,

— zadanie 2 – w zakres którego wchodzi opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Skierniewickiej (wraz z węzłem rozjazdowym) do ul. Wolskiej oraz przebudowy trasy tramwajowej w ul. Wolskiej na odcinku od ul. Elekcyjnej do ul. Kasprzaka,

— zadanie 3 – w zakres którego wchodzi opracowanie dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych przebudowy podstacji „Bema”,

— zadanie 4 – w zakres którego wchodzi opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz wykonanie robót przebudowy sieci wodociągowej MPWiK.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

Deadline Date2020-10-12
Publication Date2020-07-31
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value195757208.38
OrganisationTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Attention OfDorota Zając
Addressul. Siedmiogrodzka 20
TownWarsaw
Postal Code01-232
Phone+48 225326027
Fax+48 228772387
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 9, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na usunięciu wad i usterek na czynnej sieci kanalizacyjnej wykonanej w ramach kontraktu 18, na terenie gminy Jeleśnia, w miejscowościach: Mutne, Sopotnia Mała, Pewel...
View more
Deadline: Aug 19, 2020
Zakres zadania obejmuje:wykonanie części północno-wschodniej (NE) dachu nad pałacem w celu zabezpieczenia zabytkowej konstrukcji obiektu oraz zlikwidowania istniejącego zagrożenia bezpieczeństwa bez naruszenia zewnętrznej geometrii dachu. Powierzchnia części północno-wschodniej (NE) dachu...
View more
Deadline: Sep 11, 2020
I. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą „Realizacja obiektu Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu – realizacja...
View more