„Wykonanie projektu sieci szpitalnej, zakup, dostarczenie, montaż, instalacja i doposażenie sieci szpitalnej LAN w budynkach A, B C oraz Administracji SP ZOZ Szpitala nr 2 im. T. Boczonia w Mysłowicach”

Extended Title„Wykonanie projektu sieci szpitalnej, zakup, dostarczenie, montaż, instalacja i doposażenie sieci szpitalnej LAN w budynkach A, B C oraz Administracji SP ZOZ Szpitala nr 2 im. T. Boczonia w Mysłowicach”
Changes
Section:
II.2.14
Previous text:
New text:

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych)

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-10-12
New text:
2020-12-15
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-10-12
New text:
2020-12-15
Deadline Date2020-12-15
Publication Date2020-09-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Attention OfJustyna Paul
AddressBytomska 41
TownMysłowice
Postal Code41-400
Phone+48 323183300
Fax+48 322222330
Class Code45314300
Class DescriptionInstallation of cable infrastructure
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-08-03

Installation of cable infrastructure

„Wykonanie projektu sieci szpitalnej, zakup, dostarczenie, montaż, instalacja i doposażenie sieci szpitalnej LAN w budynkach A, B C oraz Administracji SP ZOZ Szpitala nr 2 im. T. Boczonia w Mysłowicach”.

Extended Title„Wykonanie projektu sieci szpitalnej, zakup, dostarczenie, montaż, instalacja i doposażenie sieci szpitalnej LAN w budynkach A, B C oraz Administracji SP ZOZ Szpitala nr 2 im. T. Boczonia w Mysłow...
Extended Description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Deadline Date2020-10-12
Publication Date2020-08-03
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Attention OfJustyna Paul
AddressBytomska 41
TownMysłowice
Postal Code41-400
Phone+48 323183300
Fax+48 322222330
Class Code45314300
Class DescriptionInstallation of cable infrastructure
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 30, 2020
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Podzadanie nr 1. „Budowa ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz...
View more
Deadline: Nov 6, 2020
Przebudowa ulic: Energetyków, Władysława IV, Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego w Szczecinie oraz kompleksowa przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x...
View more
Deadline: Nov 27, 2020
1. Przedmiotem zam. jest „Dostawa sprzętu informatycznego, komputerowego i oprogramowania w ramach projektu »ProfiBaza«” z podziałem na 2 (dwa) zadania: zad. nr 1: projekt ProfiBaza współfinansowany przez UE ze środków...
View more