— pakiet 1 – zakup oprogramowania klasy HIS wraz z repozytorium EDM i e-usługami oraz instalacją, konfiguracją, wdrożeniem i szkoleniem,

— pakiet 2 – wykonanie integracji systemów LIS/laboratorium z systemem informatycznym HIS posiadanym przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Extended Title„Zakup oprogramowania klasy HIS wraz z repozytorium EDM i e-usługami oraz instalacją, konfiguracją, wdrożeniem i szkoleniem, wykonanie integracji systemów LIS/laboratorium z systemem informatycznym H...
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-12-01
New text:
2021-01-15
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-12-01
New text:
2021-01-15
Deadline Date2021-01-15
Publication Date2020-11-20
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Attention OfJustyna Paul
AddressBytomska 41
TownMysłowice
Postal Code41-400
Phone+48 323183300
Fax+48 322222330
Class Code72268000
Class DescriptionSoftware supply services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-09-15

Software supply services

— pakiet 1 – zakup oprogramowania klasy HIS wraz z repozytorium EDM i e-usługami oraz instalacją, konfiguracją, wdrożeniem i szkoleniem,

— pakiet 2 – wykonanie integracji systemów LIS/laboratorium z systemem informatycznym HIS posiadanym przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Extended Title„Zakup oprogramowania klasy HIS wraz z repozytorium EDM i e-usługami oraz instalacją, konfiguracją, wdrożeniem i szkoleniem, wykonanie integracji systemów LIS/laboratorium z systemem informatycznym H...
Changes
Section:
II.2.14
Previous text:
New text:

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: pakiet 1 – 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Section:
II.2.14
Previous text:
New text:

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: pakiet 2 – 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-09-30
New text:
2020-12-01
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-09-30
New text:
2020-12-01
Deadline Date2020-12-01
Publication Date2020-09-15
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Attention OfJustyna Paul
AddressBytomska 41
TownMysłowice
Postal Code41-400
Phone+48 323183300
Fax+48 322222330
Class Code72268000
Class DescriptionSoftware supply services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-08-03

Software supply services

— pakiet 1 – zakup oprogramowania klasy HIS wraz z repozytorium EDM i e-usługami oraz instalacją, konfiguracją, wdrożeniem i szkoleniem,

— pakiet 2 – wykonanie integracji systemów LIS/laboratorium z systemem informatycznym HIS posiadanym przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Extended Title„Zakup oprogramowania klasy HIS wraz z repozytorium EDM i e-usługami oraz instalacją, konfiguracją, wdrożeniem i szkoleniem, wykonanie integracji systemów LIS/laboratorium z systemem informatycznym H...
Extended Description

Zakup oprogramowania klasy HIS wraz z repozytorium EDM i e-usługami oraz instalacją, konfiguracją, wdrożeniem i szkoleniem

Deadline Date2020-09-30
Publication Date2020-08-03
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Attention OfJustyna Paul
AddressBytomska 41
TownMysłowice
Postal Code41-400
Phone+48 323183300
Fax+48 322222330
Class Code72268000
Class DescriptionSoftware supply services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 29, 2020
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze al. Wojska Polskiego w Szczecinie określone jako I etap realizacyjny.Budowa przystanku tramwajowego na pl. Zwycięstwa w Szczecinie w formule Zaprojektuj i wybuduj określona jako II...
View more
Deadline: Jan 5, 2021
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Wyszanów–Lubczyna, od km 55+274,12 do km 56+272,13.2. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, tj.: wykonania warstw bitumicznych konstrukcji jezdni...
View more
Deadline: Dec 28, 2020
Część 1 – budowa urządzeń wodnych na terenach bagiennych na terenie leśnictwa Kamień – w ramach zadania odtworzone zostaną trwale zabagnione tereny na bazie pozostałości po byłych zbiornikach wodnych poprzez...
View more