De Provincie Noord-Brabant is voornemens een opdracht te verstrekken voor N264 Herinrichting kom Sint Hubert. Het Werk betreft het ontwerp en de realisatie van de herinrichting N264 kom Sint Hubert. Dat betreft de herinrichting van een provinciale weg dwars door het centrum van Sint Hubert, inclusief aansluitende wegvakken, bushalte, ondergrondse infra, groenvoorzieningen, erfaansluitingen en een watergang.

De scope bestaat in hoofdlijnen uit het ontwerpen en realiseren van:

— herinrichting N264 binnen de komgrenzen van Sint Hubert,

— aansluitende wegvakken,

— bushalte,

— openbare verlichting,

— groenvoorzieningen,

— ondergrondse infra,

— hemelwaterafvoer,

— werfaansluitingen,

— wegmeubilair,

— watergang.

Extended TitleN264 Herinrichting kom Sint Hubert
Extended Description

De geraamde waarde wordt niet bekendgemaakt.

Deadline Date2020-12-07
Publication Date2020-09-01
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationProvincie Noord-Brabant
Attention OfFrank Roebroek
AddressBrabantlaan 1
Town's-Hertogenbosch
Postal Code5216 TV
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-08-05

Works for complete or part construction and civil engineering work

De provincie Noord-Brabant is voornemens een opdracht te verstrekken voor N264 Herinrichting kom Sint Hubert. Het Werk betreft het ontwerp en de realisatie van de herinrichting N264 kom Sint Hubert. Dat betreft de herinrichting van een provinciale weg dwars door het centrum van Sint Hubert, inclusief aansluitende wegvakken, bushalte, ondergrondse infra, groenvoorzieningen, erfaansluitingen en een watergang.

De scope bestaat in hoofdlijnen uit het ontwerpen en realiseren van:

— herinrichting N264 binnen de komgrenzen van Sint Hubert,

— aansluitende wegvakken,

— bushalte,

— openbare verlichting,

— groenvoorzieningen,

— ondergrondse infra,

— hemelwaterafvoer,

— erfaansluitingen,

— wegmeubilair,

— watergang.

Extended TitleN264 Herinrichting kom Sint Hubert
Extended Description

De geraamde waarde wordt niet bekendgemaakt.

Publication Date2020-08-05
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationProvincie Noord-Brabant
Attention OfFrank Roebroek
AddressBrabantlaan 1
Town's-Hertogenbosch
Postal Code5216 TV
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 28, 2020
Het object van aanbesteding betreft de integrale (bouwkundig, werktuigkundig en elektrotechnisch) uitvoeringswerkzaamheden. Optioneel worden hier onderhoudswerkzaamheden voor een periode van twee jaar na oplevering van KC aan de Oosterplas in...
View more
Deadline: Oct 24, 2020
De aan te besteden opdracht bestaat uit ontwerp- en bouwkundige – en installatietechnische uitvoeringswerkzaamheden, voor een nieuw (permanent) schoolgebouw een daarin geïntegreerde gymzaal. De te verrichten ontwerpwerkzaamheden hebben betrekking op...
View more