Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie instalacji hipoksji w trzech oddzielnych ośrodkach Centralnego Ośrodka Sportu, odpowiednio w:

COS-OPO w Wałczu,

COS-OPO w Spale,

COS-OPO w Władysławowie.

Zamówienie obejmować będzie wykonanie robót budowlanych wraz z wykonaniem niezbędnych dostaw związanych z instalacjami hipoksji w każdej z trzech lokalizacji.

Extended TitleRealizacja zadania pn. Wykonanie instalacji hipoksji w Centralnym Ośrodku Sportu
Extended Description

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie instalacji hipoksji w COS-OPO w Wałczu.

Zamówienie obejmować będzie wykonanie robót budowlanych wraz z wykonaniem niezbędnych dostaw związanych z instalacją hipoksji, wykorzystywanej w procesie treningu wyskogórskego.

Publication Date2020-08-12
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationCentralny Ośrodek Sportu
Attention OfRenata Kalińska
Addressul. Łazienkowska 6a
TownWarsaw
Postal Code00-449
Phone+48 225298768
Fax+48 225298916
Class Code45331200
Class DescriptionVentilation and air-conditioning installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynków Sądu Rejonowego w Bartoszycach przy ul. Warszawskiej 3 i 7”.
View more
Deadline: Nov 2, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku mieszkalno-usługowego usytuowanego przy ul. 11 Listopada 20/Ks. Stanisława Stojałowskiego 9 w Bielsku-Białej w ramach remontu konserwatorskiego:Przedmiotowy budynek położony jest na działce nr 854, obręb:...
View more
Deadline: Oct 29, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych oraz uszczegółowieniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. „Rozbudowa ul. św. Marcin na odcinku...
View more