Usługa polegająca na wykonywaniu czynności obsługowo-eksploatacyjnych wraz z zapewnieniem środków chemicznych do jednostek organizacyjnych PGNiG SA w Warszawie, oddział w Zielonej Górze, tj. kopalń ropnych. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie czynności obsługowo – eksploatacyjnych, z zapewnieniem specjalistycznych środków chemicznych, niezbędnych do zapewnienia ciągłej eksploatacji złóż ropnych i ropno-gazowych w kopalniach: KRNiGZ Dębno, KRNiGZ Lubiatów, KRNiGZ Zielin, KRNiGZ Radoszyn, TE Wierzbno. Czynności obsługowo-eksploatacyjne muszą zagwarantować Zamawiającemu: zabezpieczenie rur wydobywczych odwiertów, rurociągów kopalnianych, urządzeń napowierzchniowych, stref przyodwiertowych oraz instalacji technologicznej ośrodków zbioru ropy naftowej i gazu ziemnego przed korozją wewnętrzną, tworzeniem się hydratów, osadów organicznych i nieorganicznych oraz emulsją ropa-woda.

Extended TitleCzynności obsługowo-eksploatacyjne rurociągów kopalnianych w latach 2021–2023 dla PGNiG SA w Warszawie, oddział w Zielonej Górze
Extended Description

Usługa polegająca na wykonywaniu czynności obsługowo-eksploatacyjnych wraz z zapewnieniem środków chemicznych do jednostek organizacyjnych PGNiG SA w Warszawie, oddział w Zielonej Górze, tj. kopalń ropnych. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie czynności obsługowo-eksploatacyjnych, z zapewnieniem specjalistycznych środków chemicznych, niezbędnych do zapewnienia ciągłej eksploatacji złóż ropnych i ropno-gazowych w kopalniach: KRNiGZ Dębno, KRNiGZ Lubiatów, KRNiGZ Zielin, KRNiGZ Radoszyn, TE Wierzbno. Czynności obsługowo-eksploatacyjne muszą zagwarantować Zamawiającemu: zabezpieczenie rur wydobywczych odwiertów, rurociągów kopalnianych, urządzeń napowierzchniowych, stref przyodwiertowych oraz instalacji technologicznej ośrodków zbioru ropy naftowej i gazu ziemnego przed korozją wewnętrzną, tworzeniem się hydratów, osadów organicznych i nieorganicznych oraz emulsją ropa-woda.

Szczegóły znajdują się załączniku nr 1 do SIWZ.

Deadline Date2020-12-10
Publication Date2020-08-21
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Attention OfMilena Jakowlew
AddressMarcina Kasprzaka 25
TownWarsaw
Postal Code01-224
Class Code76000000
Class DescriptionServices related to the oil and gas industry
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 23, 2020
The subject of the contract is production of high-quality cartographic and infographic maps based on Frontex corporate visual identity. Frontex will conclude a multiple framework service contract with the minimum...
View more
Deadline: Oct 23, 2020
The subject of the contract is provisioning of optical satellite imagery from various satellite mission by a single contractor, as described in terms of reference (Annex II).
View more
Deadline: Oct 28, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku mieszkalno-usługowego usytuowanego przy ul. 11 Listopada 22 / ks. Stanisława Stojałowskiego 11 w Bielsku-Białej w ramach remontu konserwatorskiego. Roboty budowlane prowadzone będą na terenie...
View more