Centre for Undervisningsmidler i Danmark, CFU, udbyder en kontrakt om levering af videoplatform til streaming af spillefilm m.v.

Tryk her https://permalink.mercell.com/138799613.aspx

Extended TitleLevering af videoplatform til streaming af film til undervisningsbrug
Extended Description

Streamingservicen indeholder ultimo juni 2020 ca. 625 titler, som anvendes i undervisningen. Der har de seneste år været en stor stigning i efterspørgslen, som ventes at fortsætte fremover. Corona pandemien og den medfølgende hjemmeundervisning har leveret et yderligere vækstspring, således at den gennemsnitlige månedlige trafik nu er over 100 TB.

Løsningen er udelukkende fokuseret på modtagelse af masterfiler, transcodning og levering af DRM-krypteret streaming i player, der indlejres i ordregivers læremiddelportal mitCFU. Leverandøren holder dermed ingen metadata ud over titlernes id og generel statistik, ligesom slutbrugere ikke har adgang til en evt. administrativ portal hos leverandøren.

Leverandøren skal levere en løsning til streaming af spillefilm og varetage følgende overordnede opgaver:

- Modtagelse af kildefiler fra studier

- Transcodning

- Lagring

- Streaming

- Give ordregiver adgang til statistik såvel via statistikmodul som via API

- Løbende drift og vedligehold af løsningen.

Deadline Date2020-10-23
Publication Date2020-09-24
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value5000000.00
OrganisationKøbenhavns Professionshøjskole
Attention OfMarcus Dietrich
AddressHumletorvet 3
TownCopenhagen
Postal Code1799
Phone+45 41897795
Class Code72212220
Class DescriptionInternet and intranet software development services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-09-04

Internet and intranet software development services

Centre for Undervisningsmidler i Danmark - CFU - forbereder udbud af en kontrakt om levering af en videoplatform til streaming af spillefilm m.v.

I denne forbindelse foretages hermed en markedshøring, hvor evt. leverandører inviteres til at fremsende kommentarer til udkastet til udbudsmaterialet. Der gøres opmærksom på, at bilag 3 - leverandørens løsningsbesvarelse og diverse skemaer ikke uploades.

Evt. kommentarer bedes fremsendt senest den 15. september, enten via Mercell eller til udbudskonsulent Stefan Ising, stefan@isingconsult.dk

Extended TitleLevering af videoplatform til streaming af film til undervisningsbrug
Extended Description

Centre for Undervisningsmidler i Danmark - CFU - forbereder udbud af en kontrakt om levering af en videoplatform til streaming af spillefilm m.v.

CFU er forankret i landets 6 professionshøjskoler. Kerneopgaven er at udbyde faglige og pædagogiske kurser og temadage, udlåne læremidler og tilbyde vejledning i brugen af dem. CFU'ernes samling af læremidler spænder over alt fra klassesæt af bøger og e-bøger, konkrete læremidler som spil, redskaber og digitale materialer til 1 000-vis af film og tv-udsendelser.

CFU har rettigheder til undervisningsrelevante kort-, dokumentar- og spillefilm samt mere end 45 000 tv-udsendelser fra 27 forskellige tv-kanaler. Undervisere kan streame film og tv, både i forberedelsen og undervisningen, og de kan desuden give deres elever adgang til at streame.

Leverandøren af streamingløsningen skal bringe ordregivers spillefilm til elever og lærere. Undervisernes online indgang til samtlige læremidler på CFU er læremiddelportalen mitCFU. Underviserne får adgang via UNI-Login og kan søge og bestille alle CFU's materialer gennem portalen. Også streaming af film og tv foregår via mitCFU.

Leverandøren skal levere en løsning til streaming af spillefilm og varetage følgende overordnede opgaver:

— Modtagelse af kildefiler fra studier

— Transcodning

— Lagring

— Streaming

— Give ordregiver adgang til statistik såvel via statistikmodul som via API

— Løbende drift og vedligehold af løsningen.

Streamingservicen indeholder ultimo juni 2020 ca. 625 titler, som anvendes i undervisningen. Der har de seneste år været en stor stigning i efterspørgslen, som ventes at fortsætte fremover. Corona pandemien og den medfølgende hjemmeundervisning har leveret et yderligere vækstspring, således at den gennemsnitlige månedlige trafik nu er over 100 TB.

Løsningen er udelukkende fokuseret på modtagelse af masterfiler, transcodning og levering af DRM-krypteret streaming i player, der indlejres i ordregivers læremiddelportal mitCFU. Leverandøren holder dermed ingen metadata ud over titlernes id og generel statistik, ligesom slutbrugere ikke har adgang til en evt. administrativ portal hos leverandøren.

Publication Date2020-09-04
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationKøbenhavns Professionshøjskole
Attention OfMarcus Dietrich
AddressHumletorvet 3
TownCopenhagen
Postal Code1799
Phone+45 41897795
Class Code72212220
Class DescriptionInternet and intranet software development services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 10, 2020
Projektet omfatter 72 familieboliger samt fælleshus på 160 m2 i 1. etape, fordelt på ca. 6 040 m2. Der er yderligere option på 36 nye almene boliger i 2. etape....
View more
Formålet med markedsdialogen er at have dialog med potentielle leverandører, som er repræsentative for markedet, så Region Sjælland får viden om produkter, leverandører og markedet, som er nødvendigt for at...
View more
Deadline: Nov 16, 2020
Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S...
View more