1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie symulatora statku powietrznego, dostarczenie dokumentacji technicznej dotyczącej symulatora statku powietrznego oraz przeszkolenie osób ze strony Zamawiającego w ramach realizacji zadania pn. „Dostawa symulatora statku powietrznego do celów szkoleniowych”.

Symulator zbudowany na bazie wycofanego z eksploatacji samolotu wąskokadłubowego z wykorzystaniem oryginalnych elementów wyposażenia, który zostanie usytuowany w budynku hangaru na terenie Zamawiającego tj. na terenie kompleksu Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika Rückemanna w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Ponadto przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi określone we wzorze umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

Extended TitleDostawa symulatora statku powietrznego do celów szkoleniowych
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-10-20
New text:
2020-10-27
Section:
IV.2.6
Previous text:

Oferta musi zachować ważność do: 18/12/2020

New text:

Oferta musi zachować ważność do: 25/12/2020

Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-10-20
New text:
2020-10-27
Deadline Date2020-10-27
Publication Date2020-10-19
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationOśrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
Attention OfKatarzyna Wilk
Addressul. Wojska Polskiego 2
TownLubań
Postal Code59-800
Phone+48 757254173
Fax+48 757254775
Class Code34740000
Class DescriptionAircraft or spacecraft equipment, trainers, simulators and associated parts
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-09-09

Aircraft or spacecraft equipment, trainers, simulators and associated parts

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie symulatora statku powietrznego, dostarczenie dokumentacji technicznej dotyczącej symulatora statku powietrznego oraz przeszkolenie osób ze strony Zamawiającego w ramach realizacji zadania pn. „Dostawa symulatora statku powietrznego do celów szkoleniowych”.

Symulator zbudowany na bazie wycofanego z eksploatacji samolotu wąskokadłubowego z wykorzystaniem oryginalnych elementów wyposażenia, który zostanie usytuowany w budynku hangaru na terenie Zamawiającego, tj. na terenie kompleksu Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika Rückemanna w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Ponadto przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi określone we wzorze umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

Extended TitleDostawa symulatora statku powietrznego do celów szkoleniowych
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie symulatora statku powietrznego, dostarczenie dokumentacji technicznej dotyczącej symulatora statku powietrznego oraz przeszkolenie osób ze strony Zamawiającego w ramach realizacji zadania pn. „Dostawa symulatora statku powietrznego do celów szkoleniowych”.

Symulator zbudowany na bazie wycofanego z eksploatacji samolotu wąskokadłubowego z wykorzystaniem oryginalnych elementów wyposażenia, który zostanie usytuowany w budynku hangaru na terenie Zamawiającego, tj. na terenie kompleksu Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika Rückemanna w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Ponadto przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi określone we wzorze umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Deadline Date2020-10-20
Publication Date2020-09-09
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationOśrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
Attention OfKatarzyna Wilk
Addressul. Wojska Polskiego 2
TownLubań
Postal Code59-800
Phone+48 757254173
Fax+48 757254775
Class Code34740000
Class DescriptionAircraft or spacecraft equipment, trainers, simulators and associated parts
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 9, 2020
The subject of the contract is the purchase of different types of items which would compose the Frontex Standing Corps’ service uniform:Lot 1: Textile items (garments),Lot 2: Shoes and accessories.As...
View more
Deadline: Nov 30, 2020
Roboty budowlane polegające na kompleksowym wykonaniu 2 wielorodzinnych bud. mieszkalnych (nr 1–2 i nr 3) z garażami podziemnymi i rampami zjazdowymi, budowa i przebudowa dróg wew., chodników i ścieżek rowerowych,...
View more
Deadline: Nov 27, 2020
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii,,tradycyjnej”, zgodnie z dokumentacją projektową. Zamówienie podzielone jest...
View more