1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie inspekcji HSI (Hot Section Inspection) silników typu PT6A-66 o numerach seryjnych PCE-RK0104 oraz PCE-RK0103.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

Extended TitleWykonanie inspekcji HSI (Hot Section Inspection) silników typu PT6A-66 o numerach seryjnych PCE-RK0104 oraz PCE-RK0103
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-10-12
New text:
2020-10-22
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-12-10
New text:
2020-12-20
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-10-12
New text:
2020-10-22
Deadline Date2020-10-22
Publication Date2020-10-13
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationLotnicze Pogotowie Ratunkowe
Attention OfArtur Lisowski
Addressul. Księżycowa 5
TownWarsaw
Postal Code01-934
Phone+48 222299931
Fax+48 222299933
Class Code50211210
Class DescriptionRepair and maintenance services of aircraft engines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-09-09

Repair and maintenance services of aircraft engines

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie inspekcji HSI (Hot Section Inspection) silników typu PT6A-66 o numerach seryjnych PCE-RK0104 oraz PCE-RK0103.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

Extended TitleWykonanie inspekcji HSI (Hot Section Inspection) silników typu PT6A-66 o numerach seryjnych PCE-RK0104 oraz PCE-RK0103
Extended Description

I. Przedmiotem umowy jest:

1. wykonanie w Bazie obsługowej Zamawiającego inspekcji części gorącej (Hot Section Inspection) dwóch silników typu PT6A-66, o numerach seryjnych PCE RK0104 oraz PCE RK0103, należących do Zamawiającego;

2. demontaż elementów silników, które w wyniku inspekcji wykazują konieczność wykonania naprawy oraz przetransportowanie ich do organizacji obsługowej w celu przeprowadzenia przez nią naprawy. Następnie przetransportowanie usprawnionych komponentów do Bazy obsługowej Zamawiającego w celu montażu w silnikach oraz przeprowadzenia testów końcowych;

3. zapewnienie wszystkich materiałów, części i komponentów niezbędnych do wykonania ww. inspekcji oraz naprawy;

4. wydanie poświadczenia obsługi technicznej (CRS) po wykonaniu prac.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

Deadline Date2020-10-12
Publication Date2020-09-09
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationLotnicze Pogotowie Ratunkowe
Attention OfArtur Lisowski
Addressul. Księżycowa 5
TownWarsaw
Postal Code01-934
Phone+48 222299931
Fax+48 222299933
Class Code50211210
Class DescriptionRepair and maintenance services of aircraft engines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 9, 2020
The subject of the contract is the purchase of different types of items which would compose the Frontex Standing Corps’ service uniform:Lot 1: Textile items (garments),Lot 2: Shoes and accessories.As...
View more
Deadline: Nov 30, 2020
Roboty budowlane polegające na kompleksowym wykonaniu 2 wielorodzinnych bud. mieszkalnych (nr 1–2 i nr 3) z garażami podziemnymi i rampami zjazdowymi, budowa i przebudowa dróg wew., chodników i ścieżek rowerowych,...
View more
Deadline: Nov 27, 2020
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii,,tradycyjnej”, zgodnie z dokumentacją projektową. Zamówienie podzielone jest...
View more