Det dynamiska inköpssystemet omfattar förhyrning alternativt köp av tillfälliga byggnader (moduler). Det kan bli fråga om både hyra under olika hyresperioder eller köp av moduler. Leverantören ska bygga, anpassa, montera, etablera och avetablera tillfälliga byggnader enligt beställarens anvisningar.

Det kommer även att omfatta tillhörande tjänster som drift och skötsel. En gränsdragningslista kommer att fastställas i respektive förnyad konkurrensutsättning.

Sannolikt är det moduler till förskola och skola som kommer att avropas i störst utsträckning, men andra behov kan komma att föreligga. Inga garantier kan ges på viss omfattning eller antal förnyade konkurrensutsättningar.

Hyrestiden kommer vanligtvis löpa på mellan 1-10 år.

Extended TitleTillfälliga byggnader för skol- och förskoleverksamhet
Extended Description

Det dynamiska inköpssystemet omfattar förhyrning alternativt köp av tillfälliga byggnader (moduler). Det kan bli fråga om både hyra under olika hyresperioder eller köp av moduler. Leverantören ska bygga, anpassa, montera, etablera och avetablera tillfälliga byggnader enligt beställarens anvisningar.

Det kommer även att omfatta tillhörande tjänster som drift och skötsel. En gränsdragningslista kommer att fastställas i respektive förnyad konkurrensutsättning.

Sannolikt är det moduler till förskola och skola som kommer att avropas i störst utsträckning, men andra behov kan komma att föreligga. Inga garantier kan ges på viss omfattning eller antal förnyade konkurrensutsättningar.

Hyrestiden kommer vanligtvis löpa på mellan 1-10 år.

Deadline Date2035-09-07
Publication Date2020-09-11
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value800000000.00
OrganisationSkolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB)
Attention OfMartin Segerstedt
AddressSkolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB) Box 47311
TownStockholm
Postal Code100 74
Phone+46 850842208
Class Code44211100
Class DescriptionModular and portable buildings
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 6, 2021
Hedemora Energi bjuder in till anbudsgivning gällande ett komplett entreprenörsåtagande avseende fiberarbeten för utbyggnadsprojekt. Fiberarbetet omfattar blåsning av optofiberkabel, skarvning (ribbon och loosetube), driftsättning av switchar, installation av fiberuttag och...
View more
Deadline: Apr 15, 2021
Projektet avser nyproduktion av ett flerbostadshus med 60 hyreslägenheter samt 30 boenden i så kallat co-living i centrala Västerås. På markplan finns allmänna ytor i form av en social entré,...
View more
Deadline: Apr 15, 2021
Upphandlingen avser upprustning av Packhuskajen, Göteborg. Projektet syftar till att slutföra det arbete som startades 2019/2020 med att upprusta hela Packhuskajen, c:a 610 mPackhuskajen ligger mitt i hjärtat av Göteborg...
View more