Предметът на обществената поръчка е сключване на рамково споразумение за срок от 84 (осемдесет и четири) месеца за извършване на „интегрирана логистична поддръжка на самолети Pilatus PC-9M и PC-12/45“ (по-надолу в текста самолети/тите).

Интегрираната логистична поддръжка на самолетите ще включва изпълнение на следните доставки (доставки/ите) и услуги (услуги/ите):

2.1. Доставка на оборудване за самолетите (агрегати, възли, блокове и детайли за самолетите, техните двигатели, както и за системите и елементите от тяхната комплектация).

2.2. Доставка на автоматизирани системи за обучение (АСО) за типа авиационна техника PC-9M и РС-12/45 (функционални тренажори, симулатори, компютърни класове за обучение на летателен и инженерно-технически състав).

2.3. Доставка на консумативи, инструмент, средства за наземно обслужване (СНО), контролно-измервателна апаратура (КИА) и контролно-проверовъчна апаратура (КПА), необходими за осигуряване експлоатацията на самолетите, двигателите и оборудването от тяхната комплектация.

2.4. Доставка на резервни части, консумативи и инструмент за осигуряване експлоатацията на СНО, КИА, КПА и АСО за самолетите.

2.5. Извършване на планови и непланови ремонти и технически инспекции на самолетите, двигателите и оборудването от тяхната комплектация, СНО, КИА, КПА и АСО.

2.6. Ремонт, периодични проверки и калибриране на СНО, КИА и КПА.

2.7. Доставка на хардуер и програмни продукти, необходими за експлоатацията на самолетите, СНО, КИА, КПА и АСО.

2.8. Оказване на техническа помощ за отстраняване на откази, неизправности, дефекти и изпълнение на бюлетини за осигуряване на експлоатацията на самолетите и АСО.

2.9. Доставка и/или абонамент за осъвременяване на техническа документация и бюлетини за самолетите.

2.10. Обучение на летателен и инженерно-технически състав за повишаване на тяхната квалификация.

2.11. Изпълнение на доработки по самолетите.

2.12. „Стандартна замяна“ на оборудване (при възможност).

2.13. Предоставяне на оборудване за временно ползване (при възможност).

Deadline Date2020-11-27
Publication Date2020-09-14
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeNegotiated procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
Value40 000 000
OrganisationМинистерство на отбраната000695324
Attention OfЦвятко Белниколов
Addressул. „Дякон Игнатий“ № 3
TownSofia
Postal Code1092
Phone+359 29220648
Fax+359 29515169
Class Code50210000
Class DescriptionRepair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 26, 2020
Предмет на настоящата обществена поръчка е реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Априлци по обособени позиции:— обособена позиция № 1 „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на кв. „Острец“ ...
View more
Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на гр. София
View more
Deadline: Nov 26, 2020
Предметът на откритата процедура е избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка на фабрично нов мултимодален линеен ускорител с необходимото окомплектоване за работа ведно с включен ъпгрейд на наличните...
View more